fbpx

Retailer

Welke service verpakking levert het meest op voor het milieu en je zaak?

De plasticberg verminderen: ook als retailer kan je hier makkelijk aan meehelpen. Bijvoorbeeld in je keuze van serviceverpakkingen. Daar bestaan alternatieven voor die veel minder impact hebben op het milieu en het klimaat. Maar natuurlijk verlies je ook de kostprijs van ecologische alternatieven niet uit het oog.

Om de totale milieu-impact van serviceverpakking te vergelijken moet je niet enkel de productie, maar ook het transport en de recyclage of het hergebruik mee in rekening brengen. We namen de proef op de som en vergeleken de milieu- en maatschappelijke impact van papieren zakken, traditioneel plastic zakjes en composteerbare zakjes uit hernieuwbaar bioplastic.

Milieu- en maatschappelijke impact op een rij

Papieren zakken Plastic zakken CompostBag®
Productie Hoog Laag Laag
Transport Hoog Laag Laag
Recyclage Makkelijk Moeilijk Organisch
Hergebruik Moeilijk Onmogelijk Makkelijk
Aankoopprijs Hoog Laag Hoog

Van grondstof tot zakje: productie en transport

De papieren zak is aan een stevige opmars bezig in retail. Het initiatief verkleint alleszins de hoeveelheid traditioneel plastic. Of het ecologisch gezien een beter alternatief is, is een andere vraag. Een papieren zak vraagt namelijk 4 keer meer energie en 20 keer meer water tijdens de productie.

En daar stopt het niet, want ook de transportimpact ligt hoger. Papier is namelijk zwaarder dan (bio)plastic en neemt meer ruimte in. Zo heb je makkelijk 4 pallets nodig voor eenzelfde hoeveelheid papieren zakken als 1 pallet plastic zakjes. Op basis van deze gegevens besluiten sommige federaties van de retailindustrie, dat de milieu-impact van papier zes keer groter is dan plastic.

In de versafdeling van de meeste supermarkten vind je nog steeds de traditionele plastic zakjes. Hun lage aankoopprijs is daarvoor de doorslaggevende factor. Terwijl een biologisch afbreekbaar alternatief snel 2 eurocent per zakje kost, heb je al een plastic tas voor een halve eurocent. Plasticproductie blijft dus het goedkoopst, maar dat voordeel verdwijnt totaal wanneer we alle ecologische kosten mee in rekening brengen.

De cirkel rond, hergebruik en recyclage

Tegenwoordig kunnen traditionele plastic zakjes amper gerecycleerd worden. Ze belanden eerder in bij het restafval en nadien in een verbrandingsoven. Of ze komen tussen het GFT en veroorzaken veel problemen in de compostering. Of erger nog, ze komen in de natuur terecht, waar ze tientallen, zelfs honderden jaren nodig hebben om af te breken.

Lees ook: de levensloop van een plastic zak.

Papier is dan weer wel makkelijk te recycleren. Maar de zakjes zijn niet handig in hergebruik: ze scheuren sneller en worden onbruikbaar als ze nat zijn. Dat probleem heb je niet met composteerbare zakje zoals de CompostBag®-zakjes.

De CompostBag® zakjes kan je bovendien hergebruiken in de VentiMax® emmertjes voor de inzameling van je organisch keukenafval. Zijn ze vol, dan gooi je de zakjes gewoon in de groene bak of op de composthoop, waar ze organisch recycleren en samen met het gft-afval vergaan tot compost. Compost verbetert de bodemkwaliteit en ondersteunt de plantengroei. Uit planten worden dan weer componenten voor bioplastics gewonnen worden, waarmee nieuwe zakjes worden gemaakt. Zo sluiten ze de economische en ecologische kringloop en dragen ze bij tot de circulaire economie.

Hoe luidt het verdict?

Minder zakjes gebruiken en de zakjes die je hebt zoveel mogelijk hergebruiken, luidt de belangrijkste boodschap. En als het even kan, gebruik dan een composteerbaar zakje. De milieu-impact ligt lager dan bij een papieren zak en een traditionele plastic zak. Bovendien zorgt het voor een positief merkimago bij je klanten en dat is van onschatbare waarde.

Door volledig composteerbare service verpakkingen aan te bieden in je retailzaak, help je de afvalberg te verkleinen. Ontdek het aanbod van The Compost Bag Company.

Blogs gerelateerd aan verpakkingen en CompostBag®

De voordelen van een ecologische bedrijfskoers (+ 3 tips)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, klimaatverandering, hergebruik van grondstoffen …  Duurzaamheid haalt steeds vaker de voorpagina en wint aan belang bij de consument. Als retailer pluk je dan ook de vruchten van een ecologische bedrijfskoers. The Compost Bag Company deelt enkele frappante cijfers en praktische tips. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een echt buzzword waar veel bedrijven graag mee goochelen. Maar de term houdt veel meer in dan pakweg een jaarlijkse genereuze donatie aan een goed doel. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, besteedt niet alleen aandacht aan mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties, maar neemt die elementen ook op in de kernstrategie van de organisatie.

Duurzame keten, minder financieel risico

Steeds meer consumenten verwachten dat bedrijven een ecologische bedrijfskoers uitstippelen. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de consumenten uit de middenklasse bij een aankoop rekening houdt met hoe duurzaamheid verankerd is in het bedrijf. Daarnaast vindt 92% van de millennials niet winst, maar het “ethische resultaat” de belangrijkste succesfactor van een bedrijf. Duurzaamheid is kortom niet langer een pluspunt, maar een vereiste voor de klant.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt een inspanning, maar creëert ook een opportuniteit om je te onderscheiden van de rest. Bovendien daalt het financiële risico wanneer je investeert in een duurzame keten, waarbij je alle leveranciers en productieprocessen onder de loep neemt. Consumenten zijn immers bereid om meer te betalen wanneer een bedrijf zijn keten duurzaam organiseert, wat de extra uitgaven compenseert.

3 tips voor een ecologische bedrijfskoers

Hoewel een ecologische bedrijfskoers mooi klinkt, hebben bedrijven vaak geen idee hoe ze hiermee aan de slag moeten. Met deze 3 initiatieven zet je alvast een stap in de goede richting.

 1. Maak van duurzaamheid een strategische kernpijler

Duurzaamheid mag niet louter een werkpunt zijn, maar moet deel uitmaken van je bedrijfsstrategie. Zo geef je niet alleen je imago een ferme boost, je bespaart ook op materiaal- en energieverbruik.

Voorbeeld: maak gebruik van de groene innovaties als je een filiaal verbouwt. Denk aan zonnepanelen, hergebruikte materialen en LED-verlichting. Enkele supermarkten voorzien ook al laadpalen voor klanten die elektrisch rijden.

 1. Geef je klanten volledige transparantie

Maar liefst 81% van de millennials toont belangstelling voor het verhaal achter een product: de mensen, de ingrediënten en het productieproces. In een wereld waar alles online terug te vinden is, heeft het weinig zin om de zaken te verbloemen. Open communicatie is de beste strategie om een betrouwbaar imago te creëren. Bovendien kan je zo verklaren waarom je bepaalde stappen nog niet ondernam.

Voorbeeld: steeds meer consumenten zijn de vele plastic verpakkingen beu. Maar plastic blijft wel de doeltreffendste manier om voedsel te verpakken en zo voedselverspilling tegen te gaan. Door inzage te geven in hoe je als retailer op korte en lange termijn die uitdaging aanpakt, maak je duidelijk dat je de mening van de klant ernstig neemt.

 1. Kom de klant tegemoet waar het beleid tekortschiet

Burgers ergeren zich soms aan het trage beleid. Waar overheden tekortkomen, komen bedrijven met oplossingen. Zo win je aan geloofwaardigheid en vindt de consument meer aansluiting bij jouw bedrijfskoers.

Voorbeeld: terwijl er in Wallonië en Brussel al een verbod op plastic zakjes is, blijft de Vlaamse overheid talmen. Verschillende supermarkten namen daarom zelf het initiatief om het plasticverbruik terug te dringen door bijvoorbeeld de dunne zakjes voor groenten en fruit te bannen en een (duurzaam) alternatief aan te bieden.

Lees ook: Plastic zakjes voor groenten en fruit: wat zijn de alternatieven?

Wil jij ook een ecologische bedrijfskoers varen? Ontdek het Retail Starters Pack!

Circulaire economie: helder uitgelegd (deel II)

Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op de aarde. Dat betekent meer consumptie en dus ook meer productie. Maar daardoor komen het klimaat en de natuurlijke grondstoffen nog meer onder druk te staan. Sommigen opperen dat een circulaire economie een uitweg biedt, maar wat betekent dat concreet? The Compost Bag Company legt het helder uit.

Recyclage is de oplossing ! Ja, toch ?

In een circulaire economie worden gaat niets verloren en wordt alles hergebruikt. Recyclage, meer precies mechanische materiaalrecyclage, neemt hierbij dan ook een belangrijke plaats in. Dat is het type recyclage dat we o.a. kennen van de blauwe PMD-zak. Het principe is dat afval wordt gesorteerd op materiaalsoort en dan teruggebracht wordt tot een vorm, die kan gebruikt orden om er opnieuw nieuwe voorwerpen mee te maken.

Is mechanische materiaalrecyclage werkelijk het wondermiddel ? Wel, niet helemaal. Er is enerzijds het probleem van de verontreiniging en anderzijds is er de materiaalbeschadiging.

Hoewel wij in België hoge cijfers scoren door ons afval gelijk aan de bron te sorteren, blijft er toch nog teveel verontreiniging in de materiaalstromen over. Die is er quasi onmogelijk volledig uit te halen op een economisch haalbare manier en komt dus in het uiteindelijke recyclaat terecht. Deze verontreiniging vermindert de kwaliteit van het recyclaat, zodat het niet meer in hoogwaardige toepassingen kan hergebruikt worden. Denk daarbij aan bv. voedselveiligheid. Dat is jammer, want dat staat de zuivere circulariteit in de weg.

Het probleem van materiaalbeschadiging is zo mogelijk nog dramatischer : elk materiaal kan maar een beperkt aantal keren mechanisch gerecycleerd worden. En elke keer gaat de kwaliteit van het materiaal achteruit. Dat is het gevolg van beschadiging van de vezels of van de moleculen in het materiaal als gevolg van de mechanische bewerking. Ook dit staat de volledige circulariteit in de weg.

Wat dan ?

Tot voor kort werd al te verontreinigd afval gewoonweg niet in Europa gerecycleerd, maar wel verscheept naar China. Maar sinds eind 2017 heeft China – terecht – de grenzen gesloten voor deze troep. De meest voorkomende oplossing nu is verbranden met energierecuperatie. De warmte van de verbrandingsoven wordt aangewend om elektriciteit te produceren of een warmtenet te voeden. Mooi, toch ? Ja, maar daardoor gaan de materialen wel onherroepelijk verloren en dat is nu net niet de bedoeling in een circulaire economie.

De petrochemische industrie heeft plannen voor chemische materiaalrecyclage. In tegenstelling tot mechanische materiaalrecyclage wordt het afval hierbij afgebroken tot de chemische basisbouwstenen via pyrolyse. De methode laat toe om zeer zuivere chemische stoffen te bekomen. Alleen … pyrolyse is een energievreter van jewelste. En dat maakt deze vorm van recyclage pokkeduur.

Stilaan komt een andere vorm van recyclage onder de aandacht : de organische recyclage. Dat is wat gebeurt in een compostinstallatie. Composteerbaar afval (GFT, etensresten uit bv. catering, dierlijke mest, CompostBag® producten…) worden door micro-organismen afgebroken en verteerd tot compost. Composst is een bodemverbeteraar en brengt o.m. koolstof in de bodem. Koolstof hebben planten nodig om hun structuren (stengels, bladeren, bloemen, zaden,…) op een gezonde manier op te bouwen. Uit planten worden via bioraffinage chemische basisbouwstenen gewonnen, waarmee opnieuw materialen kunnen worden gemaakt, die tot voorwerpen kunnen worden omgevormd. Toegegeven, het is een lange weg, maar zo is de kringloop ook gesloten. En het kost weinig moeite. De natuur doet het meeste werk.

Ecodesign is de sleutel

Ho maar ! Mag je dan zomaar alles bij het GFT gooien ? Neen, natuurlijk niet ! Want een groot deel van het huishoudelijk afval is vandaag niet composteerbaar. Het gevolg zou alleen zijn dat de compostering zodanig verontreinigd geraakt dat het compost niet meer kan gebruikt worden, bv. als gevolg van microplastics. Dus zeker niet doen ! Maar anderzijds, zou dit wel een elegante oplossing zijn voor te sterk verontreinigd afval, vooral als die verontreiniging organisch van aard is. Denk aan allerhande voedingsverpakkingen, waar voedselresten in achterblijven.

De oplossing ligt in ecodesign : het meenemen van de end-of-life oplossing vanaf de conceptie van het voorwerp. Voedingsverpakkingen moeten composteerbaar gemaakt worden, zodat ze met voedselresten organisch kunnen gerecycleerd worden.

Vandaag staan compostbedrijven zeer huiverachtig tegenover de idee, omdat ze er al de dood voor zijn dat ook niet-composteerbare voorwerpen in hun compostering zouden terechtkomen. Zo zijn er composteerbare alternatieven voor de traditionele plastic groenten- & fruitzakjes in de supermarkt, maar zolang er ook nog andere zijn, houden de composteerders de boot af. Ze vrezen dat de consument het onderscheid niet kan maken. Nochtans bestaan er duidelijke merktekens en logo’s die gecertificeerde composteerbaarheid van een voorwerp aangeven. Hier ligt een belangrijke rol voor de overheid om die meer onder de aandacht te brengen.

En er is natuurlijk een opdracht voor ons allen : sorteer correct en voorkom zo verontreiniging. Voor alle zekerheid, vraag even na bij je gemeente hoe je best te werk gaat.

Opiniestuk : Ceci n’est pas une pipe.

Dankzij René Magritte is België het land van het surrealisme. Maar soms is het ook een surrealistisch land. Dat blijkt nog maar eens met betrekking tot composteerbaar bioplastic. Mensen feliciteren ons omdat wij met onze CompostBag® producten een mooi alternatief hebben voor het verguisde plastic. In één adem verwachten ze bovendien dat wij momenteel heel succesvol zijn. Maar dan moet ik ze zeggen dat dat in de praktijk nogal tegenvalt. Waarom? Dat leg ik je zo uit.

Bioplastic is toch ook plastic ?

Ja, dat krijgen wij inderdaad te horen als we trachten onze producten aan de man te brengen. Vooral in de retailsector, waar nogal snel grote en ferme uitspraken zijn gedaan in de zin van : “wij gaan alle plastic (verpakkingen) bannen”, botsen we op deze muur. “En plastic is niet duurzaam”, wordt er dan doorgaans nog aan toegevoegd.

Hoe zit dat nu? Is bioplastic ook plastic? Is het allemaal zand strooien in de ogen van de consument ?

Wel, het composteerbare materiaal, gemaakt uit hernieuwbare bronnen, dat The Compost Bag Company gebruikt om haar producten mee te maken, is zeker een kunststof. Ze komt niet ‘as such’ voor in de natuur. Dat heeft dat materiaal gemeen met de traditionele plastics, ja.

Maar voor het overige kunnen de verschillen niet groter zijn. Het grote probleem met de traditionele plastics is dat ze niet vergaan. Of pas na ettelijke honderden jaren. Ons materiaal verdwijnt in een industriële composteerinstallatie binnen enkele weken volledig op natuurlijke wijze. Het wordt letterlijk opgegeten door micro-organismen. En daarbij blijven er geen microplastics of zware metalen achter. Dat alles wordt gecertificeerd volgens de Europese norm EN13432 en zie je op het product door het OK Compost logo.

De traditionele plastics komen quasi volledig uit fossiele bron : petroleum, aardgas, steenkool. Maar ons materiaal wordt gemaakt op basis van planten, die elk jaar opnieuw opgroeien en geoogst worden. Daarom noemt men zo’n materiaal ‘hernieuwbaar’. Een belangrijke plant voor ons materiaal is de kardoendistel. Dit endemisch onkruid in het Middellandse zeegebied groeit op marginale, niet voor voedingslandbouw geschikte terreinen, en vereist noch irrigatie, noch bemesting. Het project om uit deze distels kunststof te maken is een veelvoudig gelauwerd voorbeeld van duurzaamheid. Een andere component van ons materiaal wordt gewonnen uit suikerbietenpulp, een afvalproduct uit de agro-industrie.

Wel ? Zo is het bioplastic dat The Compost Bag Company gebruikt toch wel heel verschillend van traditionele plastics. Vindt je ook niet ?

Zijn papier of katoen geen betere alternatieven ?

Één ding is zeker : papier en katoen worden gepercipieerd als ‘natuurlijke’ materialen, wat dan weer als ‘duurzamer’ wordt aanzien. Maar klopt dat allemaal wel in de realiteit ?

Katoen is een ongelooflijke waterzuiper. De teelt vergt tot wel 11.000 liter water per kilogram katoen. En dat meestal in gebieden waar de bevolking gebukt gaat onder chronische tekorten aan drinkwater, zoals Indië. Bovendien gaan 25% van alle pesticiden die op deze wereld worden gemaakt naar de katoenteelt, en 20% van alle herbiciden. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt katoen in de meeste gevallen tot producten verwerkt in ‘sweat shops’ in landen waar uitbuiting en kinderarbeid schering en inslag zijn.

Om kwaliteitspapier te maken, moeten houtvezels tot een papje gekookt worden. Dat proces verbruikt veel water en energie. Maar het grootste effect op het milieu zit in de logistiek. Om één oplegger bioplastic zakjes voor groenten en fruit te vervangen door een zelfde aantal papieren zakjes heb je 3 tot 4 opleggers nodig. En dat met de bestaande verkeerscongestie ! Maar ook tot 4 keer meer opslagruimte en tot 4 keer meer handling. Bovendien zijn de zakjes niet doorzichtig, wat de controle aan de kassa van de supermarkt bemoeilijkt. De eerste gevallen van winkeldiefstal (bv. lipstick onder een aantal appels) als gevolg hiervan zijn reeds gemeld.

Laat je niet in de luren leggen.

De boodschap is dus duidelijk : laat je niet in de luren leggen. Het is niet omdat het er ‘natuurlijk’ of ‘duurzaam’ uitziet, dat het dat ook is. Kijk steeds naar alle (of zoveel mogelijk) aspecten als je je opinie bepaalt.

Bioplastic is ook plastic. En papier en katoen zijn duurzamere alternatieven. Yeah, right!  Laat je niet in de luren leggen. Ga niet enkel op je gevoel af als je je opinie bepaalt.

Enquête: dit vinden onze klanten van de VentiMax

Met de VentiMax werk je op een hygiënische manier al je organisch keukenafval weg. Maar maakt ons product zijn doel waar? Om dat te weten te komen, stuurden we een enquête uit naar alle gekende gebruikers.

In totaal nam al 45% van onze klanten deel – waarvoor dank! – en hun antwoorden zijn duidelijk positief:

 • 93% blijft de VentiMax gebruiken
 • 83,7% is tevreden over het product
 • 74% zou het aanbevelen aan kennissen

Maar wat vinden ze zo handig aan ons bio-emmertje? We zetten de drie grootste troeven op een rij en gaan met de antwoorden aan de slag.

Met stip op één: netheid

Je zou misschien denken dat je geurtjes best bestrijdt met een hermetisch afgesloten afvalbak. Maar niets is minder waar. De geventileerde VentiMax-emmer zorgt samen met de ademende CompostBag zakjes voor merkbaar minder onaangename geurtjes. Vocht, dat vnl. onder de vorm van waterdamp uit het organisch afval komt, wordt doorheen de folie naar buiten geleid en verdampt in de omgevingslucht. Daardoor droogt het afval uit en wordt het rottingsproces tegengegaan. Hoe minder verrotting, hoe minder geurhinder, hoe minder schimmel en hoe minder vliegen er op af komen! Netheid is dan ook voor 59% van de deelnemers de voornaamste reden om een VentiMax te gebruiken.

Een ecologisch alternatief voor de restafvalbak

De tweede en derde troef van de VentiMax? Dat zijn algemene milieubekommernis (23%) en thuis composteren (18%). De VentiMax is namelijk de ideale manier om zonder veel moeite gft-afval gescheiden in te zamelen. Tijdens het koken verzamel je het groenafval en de etensresten in het emmertje. Wanneer het zakje vol is, knoop je het dicht en gooi je het in de gft-bak of in de compostbak in je tuin. Dankzij het zakjessysteem is de VentiMax ook geschikt voor op een appartement. Geen compostbak in je tuin is dus niet langer een excuus om niet te composteren.

En wat kost dat?

Je bespaart heel wat geld door je gft consequent te sorteren. Uit onze enquête bleek echter dat dit voor niemand een doorslaggevende reden vormde om de VentiMax te gebruiken. De gebruikers vermeldden wel dat hun afvalhoop verminderd is sinds de introductie van het product in hun keuken. Voor minder dan 15 euro euro koop je een jaar lang Compostzakjes en doe je langer met een restafvalzak. Als je wekelijks 1 restafvalzak minder vult, bespaar je op een jaar al snel 100 euro.

Ook jij kan van dit mooie emmertje een eyecatcher maken in je keuken. Bestellen doe je eenvoudig via onze webshop.  Je vindt er ook onze CompostBag-zakjes. Wist je trouwens dat er ook grote zakken bestaan om je GFT-bak proper te houden ?

Circulaire economie: helder uitgelegd (deel I)

Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op de aarde. Dat betekent meer consumptie en dus ook meer productie. Maar daardoor komen het klimaat en de natuurlijke grondstoffen nog meer onder druk te staan. Sommigen opperen dat een circulaire economie een uitweg biedt, maar wat betekent dat concreet? The Compost Bag Company legt het helder uit.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie worden gaat niets verloren en wordt alles hergebruikt. In de plaats van telkens opnieuw grondstoffen uit de aarde te halen, worden de materialen uit afgedankte producten opnieuw als grondstof gebruikt. Een circulaire economie staat dan ook diametraal tegenover de lineaire variant, waarbij producten, gemaakt uit nieuw ontgonnen grondstoffen, afgedankt worden op het einde van hun nuttige leven en de materialen die ze bevatten verloren gaan.

De kenmerken van een circulaire economie

Concreet worden goederen zodanig geconcipieerd dat ze deels of geheel gemaakt kunnen worden uit hergebruikte grondstoffen. De consument behandelt de goederen daarna zorgzaam met het oog op maximaal functioneel hergebruik. Bij een defect worden de goederen in eerste instantie hersteld. Is dat niet haalbaar, dan worden de materialen die ze bevatten zoveel mogelijk gerecycleerd. Bedrijven vervaardigen daarna nieuwe goederen hergebruik makend van het gerecycleerde materiaal.

Een wasmachine wordt bijvoorbeeld wel goed onderhouden, maar gaat bijna ooit eens stuk of voldoet hij niet meer aan de vereisten. Dan zal hij eerst hersteld worden of een upgrade krijgen. Is dat niet meer mogelijk, dan maakt de producent met de herbruikbare onderdelen nieuwe machines. Van de niet herbruikbare onderdelen worden de materialen gerecycleerd tot nieuwe grondstof. Op die manier wordt afval dus een (secundaire) grondstof.

Een circulaire economie gaat dus over veel meer dan enkel recycleren. Alle goederen en productieprocessen moeten worden herdacht. Cruciale factoren zijn onder andere slim design, levensloopverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging …

Wat zijn de voordelen van een circulaire economie?

 1. Je bent minder afhankelijk van invoer van grondstoffen

Europa is een continent met relatief weinig grondstoffen en is dus sterk afhankelijk van de invoer ervan. Maar die zijn niet oneindig beschikbaar: nieuwe grondstofbronnen vinden en ontginnen is steeds moeilijker, waardoor er schaarste dreigt. Bovendien is er ook grote vraag vanuit andere delen van de wereld. Vandaag staan er in Europa al 27 materialen op de lijst met kritieke materialen. Dat zijn grondstoffen die economisch heel belangrijk zijn, maar waarvan de bevoorrading stokt. Tegelijk zitten we op een berg aan materialen, die aanwezig zijn in ons afval. Doordat in een circulaire economie deze materialen zo veel mogelijk gerecycleerd en hergebruikt worden, daalt de afhankelijkheid van nieuw te ontginnen grondstoffen.

 1. De impact op het klimaat verkleint

Grondstoffen worden niet alleen schaarser, ook de ontginning ervan is een zware last voor het milieu. Daar komt nog eens de hoge CO2-uitstoot bij voor het transport en de productie van goederen. Wanneer je producten en grondstoffen zo lang mogelijk gebruikt, daalt de energiekost en ook de impact op het klimaat.

 1. Nieuwe economische activiteiten en meer tewerkstelling

De evolutie naar een circulaire economie brengt ook de vraag naar nieuwe activiteiten en bepaalde profielen met zich mee. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor ambachtslui, makers, herstellers, sorteerders, transporteurs, creatieve ontwerpers, platformontwikkelaars en veel meer.

In deel II gaan we dieper in op de verschillende manieren van recyclage. Door de overbevolking komen het klimaat en de natuurlijke reserves onder druk te staan. Een circulaire economie biedt een uitweg, maar wat betekent dat concreet?

Bioplastic helder uitgelegd

Heel wat bedrijven toveren graag met duurzame begrippen, maar dat doen ze niet altijd juist. Vooral rond de term ‘bioplastic’ is er heel wat verwarring. The Compost Bag Company ontwart de knoop.

De term bioplastic is de laatste jaren enorm populair bij bedrijven die zich als duurzaam willen profileren. Toch bestaat er heel wat verwarring rond het begrip. Een kunststof wordt een bioplastic genoemd als:

 • het biogebaseerd (of biobased) is;
 • of biologisch afbreekbaar is;
 • ofwel beide

Biobased: duurzame grondstoffen

Biogebaseerd of biobased betekent dat een product gemaakt is van natuurlijke, meestal plantaardige grondstoffen. Omdat men elk jaar opnieuw planten kan zaaien of planten en oogsten, wordt zo’n materiaal ook ‘hernieuwbaar’ genoemd. De term verwijst dus naar de bron en niet naar hoe een product zich gedraagt ‘end-of-life’. Biobased producten zijn namelijk niet noodzakelijk biologisch afbreekbaar. Zo is biogebaseerde verf niet biologisch afbreekbaar, terwijl bepaalde biobased schoonmaakproducten wel door schimmels en bacteriën verteerd worden.  De ‘Green Bottle’ van Coca Cola bevat wel een beetje biobased PET, maar is geenszins biologisch afbreekbaar.

Biologisch afbreekbaar: afbraak door micro-organismen

Wanneer een kunststof biologisch afbreekbaar is, gebruiken micro-organismen (bacteriën, schimmels, kleine insecten) het om zich ermee kunnen voeden. Dat voedsel geeft hen de energie om verder te leven en zich voort te planten. Het restproduct is, naast water, biomassa die humus, bosgrond of compost genoemd wordt.

Bioplastic is kortom een verwarrend containerbegrip, dat voor twee totaal verschillende eigenschappen wordt gebruikt. Enkel bioplastics die beide eigenschappen (biobased én biologisch afbreekbaar) combineren, zijn een valabel alternatief voor het plasticprobleem. De Mater-Bi® materialen van Novamont, die The Compost Bag Company gebruikt, zijn van deze laatste categorie.

Ontdek uit welke natuurlijke stoffen onze producten precies gemaakt zijn en hoe ze afgebroken worden.

Plastic zakken terugdringen: hoe doen we het in België?

We moeten dringend minder plastic zakken gebruiken, daar is iedereen het over eens. Maar over hoe we die doelstelling kunnen bereiken, verschillen de meningen grondig. Want Vlaanderen, Brussel en Wallonië houden er elk een andere aanpak op na. En de ene overheid is al wat ambitieuzer dan de andere.

In Europa gebruiken we jaarlijks 800.000 ton plastic zakken voor eenmalig gebruik. De gemiddelde nuttige gebruiksduur wordt uitgedrukt in minuten, maar het duurt eeuwen alvorens ze zijn vergaan. Op die manier ontstaat een enorme afvalberg. Om die in te perken, is er een doordacht beleid nodig.

Zo’n beleid uitstippelen is de taak van de minister van Leefmilieu. Ons land telt er 3: een voor Vlaanderen, voor Brussel en voor Wallonië. Daarbovenop hebben we  nationale minister voor Milieu. Door al die versnippering is er geen eenduidige aanpak om het gebruik van plastic zakken terug te dringen. Daarom lijsten we per regio de stand van zaken op.

Vlaanderen: veel goodwill, amper wetten

Vlaamse supermarkten geven hun klanten geen gratis plastic zakken aan de kassa. Andere handelaars zoals bakkers, slagers, kledingwinkels en marktkramers doen daar voorlopig niet aan mee. Maar daar wil de Vlaamse regering vanaf 2019 komaf mee maken.

Voor een totaalverbod is er vooralsnog geen politiek compromis. Nochtans zijn er valabele alternatieven. Stickers op groenten en fruit worden op termijn wel verboden, tenzij ze echt nodig zijn, voor bijvoorbeeld de versheidsdatum.

Brussel: ambitieus beleid

Op 1 september 2017 schafte Brussel lichtgewicht plastic zakken aan de kassa voor eenmalig gebruik volledig af. Een jaar later kwamen daar ook andere wegwerpzakken bij die als verpakking dienen voor fruit, groenten, bulkproducten of andere goederen. Tot eind februari 2020 mogen handelaars wel nog zakjes aanbieden die voor minstens 40% biobased en thuis composteerbaar zijn.

Tot 2025 zijn die zakjes ook nog toegelaten voor vochtige voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die een vloeistof bevatten, zoals vlees of vis. Daarna moeten ze voor minstens 60% biobased en thuis composteerbaar zijn. Na 2030 zijn ondernemers verplicht een volledig duurzaam alternatief aan te bieden. Herbruikbare zakken zijn uiteraard wel nog toegelaten.

Wallonië: de Belgische koploper

Het Waalse gewest kan de beste cijfers voorleggen. Er geldt immers een volledig verbod op plastic zakken voor eenmalig gebruik van elke dikte. Handelaars mogen enkel exemplaren aanbieden die minstens 20 keer herbruikbaar zijn en daarnaast ook wasbaar, herstelbaar en recyclebaar.

Net zoals in Brussel vormen zakjes die voor minstens 40% biobased en thuis composteerbaar zijn een uitzondering tot maart 2020. Voor vochtige voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die een vloeistof bevatten, geldt die uitzondering tot 2025. Waalse handelaars moeten dus al vanaf 2026 een groen alternatief voorzien.

En in de rest van de wereld?

Bangladesh en Haïti waren de eerste landen die maatregelen namen om het gebruik van plastic zakken te beperken. Al in 2002 legden ze wegwerpzakken aan banden. Ook Mauritius voert sinds 2004 een streng beleid: de productie en het gebruik van gewone plastic zakken is er illegaal. Wie de wet overtreedt, riskeert zware boetes en zelfs een gevangenisstraf. Enkel zakken die binnen een jaar biologisch afbreken, zijn toegelaten.

De strengste plasticwetgeving is weggelegd voor Kenia. In het Afrikaanse land is het officieel verboden om plastic zakken te gebruiken, produceren of importeren. Wie toch een plastic zak gebruikt, riskeert een boete van 32.000 euro of een celstraf van vier jaar.

Ook onder andere Marokko, Mali, Zuid-Afrika en bepaalde staten van de VS stelden al paal en perk aan het plasticgebruik. In Nederland betaal je sinds 2016 een extra heffing voor plastic zakken. Frankrijk, Italië en binnenkort ook Spanje laten dan weer enkel nog composteerbare zakjes toe. Hoog tijd dus dat ook Vlaanderen een ambitieus beleid invoert. Als een van de meest welvarende regio’s ter wereld kunnen en móeten we immers beter doen.

Plastic afval vormt een enorm milieuprobleem. Daarom ontwikkelt The Compost Bag Company alternatieve en 100% bio-afbreekbare producten, op basis van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen. Zo kunnen we de plastic soep terugdringen.

5 dingen die je nog niet wist over The Compost Bag Company

Wie ons een beetje kent, weet dat wij beginnen te stralen van composteerbare zakken en gaan zweven van hernieuwbare grondstoffen. Maar The Compost Bag Company is zoveel meer dan dat. Daarom zetten we een aantal verrassende weetjes op een rij. Wist je bijvoorbeeld dat …

… kardoendistels de basis vormen voor de CompostBag-zakjes?

Door het inzetten van dit organisch materiaal kunnen we traditioneel plastic op basis van aardolie uitschakelen. Maar kardoendistels hebben nog heel wat andere ecologische én economische troeven. Wat vroeger als onkruid werd beschouwd, is nu de basis van een totaal nieuwe industrie, die samenwerkt mét de natuur in plaats van ertegenin te gaan.

… we in 2018 genomineerd waren voor een Smart Belgium Award en de Belgian Makers Award (afdeling Vlaams-Brabant) hebben gewonnen ?

Belfius bekroont met de Smart Belgium Awards initiatieven die oplossingen aanreiken voor de uitdagingen van lokale overheden, bedrijven, zorgcentra en scholen. Wat maakt deze initiatieven uniek? Ze willen stuk voor stuk een duurzame en slimme toekomst creëren.

In Vlaams-Brabant werden we als laureaat uitgeroepen, waardoor we ook naar de nationale editie doorstootten. Glutton Cleaning Machines werd uiteindelijk een verdiende winnaar in onze categorie.

… we keihard inzetten op een circulaire economie?

Bij productie hoort afval, dat is onvermijdelijk. Ook wij ontsnappen daar niet aan. Hoewel, het scheelt niet veel. Bij The CompostBag Company beperken we de afvalproductie tot 0,16% van het ingezette materiaal. Anders gezegd: 99,84% komt uiteindelijk in onze zakjes terecht. Zo houden we onze eigen impact op het milieu minimaal.

… een kringloopkracht tot ons team mogen rekenen?

Geen succesvolle organisatie zonder gepassioneerd team erachter. Bij The Compost Bag Company spannen 35 enthousiastelingen zich elke dag met veel goesting in om de plastic afvalberg te verkleinen. Een van hen is Karina Daniels. Naast een gemotiveerde accountmanager is ze ook kringloopkracht.

“Als vrijwilliger zet ik mij in om kringlooptechnieken binnen mijn gemeente te promoten. Dat gaat van thuis composteren, over afvalarm tuinieren tot het voedselverlies beperken. Samen met de milieudienst en de intercommunale organiseren we infoavonden, publiceren we artikels in infobladen en geven we tips over hoe je thuis zelf je steentje bij kan dragen voor het milieu.”

… wij onze klanten op reis naar Sardinië sturen?

Naar aanleiding van Open Bedrijvendag in oktober 2017 gaf The Compost Bag Company een reis naar Sardinië cadeau. Daniël en Frieda Lismont uit Herent kaapten die prijs weg. Zij vertoefden in mei enkele dagen op het mooie eiland en mochten bovendien de Matríca bio-raffinaderij bezoeken, waar men de grondstoffen voor composteerbare plastics wint uit kardoenzaadolie.

Wil je meer nieuws en leuke informatie? Hou dan zeker onze blog in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

De levensloop van een plastic zak

De plastic zak is bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In een jaar tijd gebruiken we in België miljoenen plastic zakjes, wereldwijd is dat zelfs meer dan 1 biljoen. Maar hoe worden die precies gemaakt, hoe lang is de gemiddelde gebruiksduur en waar belanden ze uiteindelijk? The CompostBag Company zorgt voor opheldering.

De meeste plastic zakken zijn gemaakt van fossiele grondstoffen, voornamelijk aardolie. De plastickorrels worden gesmolten en tot folie geblazen. Na de bedrukking vouwt een industriële machine die tot zakjes. Het hele proces duurt uiteindelijk slechts enkele minuten.

De productie vindt hoofdzakelijk in het Verre Oosten plaats, waar de loonkosten veel lager zijn. Daarna komt alles per schip naar Europa. Van carbon footprint gesproken ! We maken wereldwijd steeds meer plastic. De plasticproductie van de voorbije 10 jaar lag even hoog als die van de volledige 20ste eeuw.

8 miljard pastic zakken in de natuur

In Europa gebruiken we jaarlijks 10 miljard plastic kassazakken. Handelaars geven ze mee aan hun klanten, waarna ze na hooguit een paar uur in de vuilnisbak belanden. Een deel wordt wel hergebruikt als pedaalemmerzakken, maar hoe dan ook eindigen ze bij het restafval. Dat restafval gaat voornamelijk naar huisvuilverbrandingsinstallaties, bij voorkeur met energierecuperatie. De grondstoffen recupereren is omwille van het lichte gewicht van de zakjes economisch niet rendabel.

Spijtig genoeg komt geschat 8% van alle plastic zakken – goed voor 80 miljard exemplaren wereldwijd – terecht in de natuur of langs de wegen. Dat zwerfvuil ophalen kost de Belgische overheden jaarlijks maar liefst 61,5 miljoen euro.

Plastic op ons bord

Een deel van gedumpte plastic zakken belandt echter in de zee, op wereldschaal goed voor een volle vuilniswagen per minuut. In water duurt het tussen 100 en 400 jaar voor het plastic volledig is afgebroken. Ondertussen verspreidt het zich oncontroleerbaar. Wetenschappers troffen al een boodschappentas aan op de bodem van de Stille Zuidzee, op 10.898 meter diepte. Heel wat zeedieren en vissen eten dat plastic ook op, waardoor het uiteindelijk op ons bord belandt.

Wat er aan te doen ?

Zwerfvuil is de bron van deze problematiek. Zwerfvuil is geen probleem van materiaal, plastic of ander. Zwerfvuil is een probleem van de mens. Uit onachtzaamheid of door ronduit slechte opvoeding laten mensen afval achter waar het niet hoort. Zeg nu zelf : er is toch geen enkele reden om je afval in de natuur of langs de weg te gooien ? Neem het mee en gooi het in de dichtstbijzijnde vuilnisbak. Of beter nog probeer afval te vermijden. En waar dat moeilijk is, kies voor alternatieven die minder milieubelastend zijn. Maar vooral : gooi ze niet zomaar weg !

Lees ook:

De composteerbare Compost Bag groenten- en fruitzakjes mag je gewoon bij je gft-afval gooien: ze worden mee gecomposteerd. In een industriële compostinstallatie zijn ze binnen 14 dagen verdwenen. Bovendien houden ze  groenten en fruit langer vers. Meer tips om onze planeet proper te houden lees je op onze blog.

Shopping basket

Go to Top