Maatschappelijk verantwoord ondernemen, klimaatverandering, hergebruik van grondstoffen …  Duurzaamheid haalt steeds vaker de voorpagina en wint aan belang bij de consument. Als retailer pluk je dan ook de vruchten van een ecologische bedrijfskoers. The Compost Bag Company deelt enkele frappante cijfers en praktische tips. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een echt buzzword waar veel bedrijven graag mee goochelen. Maar de term houdt veel meer in dan pakweg een jaarlijkse genereuze donatie aan een goed doel. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, besteedt niet alleen aandacht aan mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties, maar neemt die elementen ook op in de kernstrategie van de organisatie.

Duurzame keten, minder financieel risico

Steeds meer consumenten verwachten dat bedrijven een ecologische bedrijfskoers uitstippelen. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de consumenten uit de middenklasse bij een aankoop rekening houdt met hoe duurzaamheid verankerd is in het bedrijf. Daarnaast vindt 92% van de millennials niet winst, maar het “ethische resultaat” de belangrijkste succesfactor van een bedrijf. Duurzaamheid is kortom niet langer een pluspunt, maar een vereiste voor de klant.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt een inspanning, maar creëert ook een opportuniteit om je te onderscheiden van de rest. Bovendien daalt het financiële risico wanneer je investeert in een duurzame keten, waarbij je alle leveranciers en productieprocessen onder de loep neemt. Consumenten zijn immers bereid om meer te betalen wanneer een bedrijf zijn keten duurzaam organiseert, wat de extra uitgaven compenseert.

3 tips voor een ecologische bedrijfskoers

Hoewel een ecologische bedrijfskoers mooi klinkt, hebben bedrijven vaak geen idee hoe ze hiermee aan de slag moeten. Met deze 3 initiatieven zet je alvast een stap in de goede richting.

  1. Maak van duurzaamheid een strategische kernpijler

Duurzaamheid mag niet louter een werkpunt zijn, maar moet deel uitmaken van je bedrijfsstrategie. Zo geef je niet alleen je imago een ferme boost, je bespaart ook op materiaal- en energieverbruik.

Voorbeeld: maak gebruik van de groene innovaties als je een filiaal verbouwt. Denk aan zonnepanelen, hergebruikte materialen en LED-verlichting. Enkele supermarkten voorzien ook al laadpalen voor klanten die elektrisch rijden.

  1. Geef je klanten volledige transparantie

Maar liefst 81% van de millennials toont belangstelling voor het verhaal achter een product: de mensen, de ingrediënten en het productieproces. In een wereld waar alles online terug te vinden is, heeft het weinig zin om de zaken te verbloemen. Open communicatie is de beste strategie om een betrouwbaar imago te creëren. Bovendien kan je zo verklaren waarom je bepaalde stappen nog niet ondernam.

Voorbeeld: steeds meer consumenten zijn de vele plastic verpakkingen beu. Maar plastic blijft wel de doeltreffendste manier om voedsel te verpakken en zo voedselverspilling tegen te gaan. Door inzage te geven in hoe je als retailer op korte en lange termijn die uitdaging aanpakt, maak je duidelijk dat je de mening van de klant ernstig neemt.

  1. Kom de klant tegemoet waar het beleid tekortschiet

Burgers ergeren zich soms aan het trage beleid. Waar overheden tekortkomen, komen bedrijven met oplossingen. Zo win je aan geloofwaardigheid en vindt de consument meer aansluiting bij jouw bedrijfskoers.

Voorbeeld: terwijl er in Wallonië en Brussel al een verbod op plastic zakjes is, blijft de Vlaamse overheid talmen. Verschillende supermarkten namen daarom zelf het initiatief om het plasticverbruik terug te dringen door bijvoorbeeld de dunne zakjes voor groenten en fruit te bannen en een (duurzaam) alternatief aan te bieden.

Lees ook: Plastic zakjes voor groenten en fruit: wat zijn de alternatieven?

Wil jij ook een ecologische bedrijfskoers varen? Ontdek het Retail Starters Pack!