fbpx

Duurzaam door de ogen van The Compost Bag Company

Duurzaam door de ogen van The Compost Bag Company2019-02-26T15:04:01+00:00

Vandaag wordt plastic verpakking voor éénmalig gebruik met een scheef oog bekeken. En terecht! Als we het hebben over nuttige levensduur spreken we soms maar in termen van minuten. Plastic groenten- en fruitzakjes bv. gaan zelfs maar hooguit 20-30 minuten mee. Maar in de natuur duurt het eeuwen alvorens het materiaal afbreekt. Hoog tijd dus voor een duurzaam alternatief.

Plastic komt helaas nog te veel voor in zwerfvuil, terwijl het nochtans recyclebaar is. Maar recyclen is soms zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk omwille van (organische) verontreiniging, zodat veel plastic in de verbrandingsoven verdwijnt. Zonde voor zo’n waardevol materiaal, dat op die manier bijdraagt aan de klimaatopwarming.

Op zoek naar een duurzaam alternatief

Weg met plastic, dus! Want er zijn meer duurzame alternatieven, toch? Zoals bv. papier of katoen. Want papier en katoen zijn toch natuurlijke materialen !

Het is onmiskenbaar dat ze beide uit plantaardig materiaal worden vervaardigd en dus worden ze gepercipieerd als ‘natuurlijk’ en bijgevolg als een ‘beter’ alternatief. Maar is dat wel zo als je niet alleen naar het product kijkt, maar ook naar de gehele productieketen, de logistiek, enz.?

Wat bijvoorbeeld te denken van het enorme verbruik van drinkbaar water bij de papierproductie of de katoenkweek? En de enorme behoefte aan energie? Wat te zeggen van het feit dat 25% van alle pesticiden op deze wereld gebruikt worden in de katoenteelt? En dan spreken we nog niet over de effecten op de biodiversiteit van grote oppervlakken monoculturen zoals katoen of snelgroeiende bomen voor papierproductie.

Ook logistiek hangt het plaatsje met haken en ogen aaneen. Zo vereist eenzelfde hoeveelheid papierzakken tot 4 maal meer opslagplaats en transport dan plasticzakken. En dat in tijden van verkeersopstoppingen! En ook in de winkel zelf, gaat heel wat efficiëntie verloren als plastic zakjes gebannen worden. Als al die kosten uiteindelijk aan de consument zullen worden doorgerekend, zal die rekening niet min zijn.

Dat moet dan maar voor het goede doel, zeker ? Niet noodzakelijk.

Een gesloten keten

Hoewel composteerbaar bioplastic de perceptie tegen heeft – mensen klasseren het bij alle andere plastic – zou het wel eens het meest duurzame alternatief kunnen zijn. Zeker bij The Compost Bag Company, waar niet alleen naar het materiaal op zich gekeken wordt, maar naar alle ecologische en sociale aspecten doorheen de ganse keten. Van het winnen van de grondstof over de productie- en logistieke keten tot aan het end-of-life verhaal. Volg je even mee ?

CompostBag® zakken worden gemaakt met Mater-Bi® van Novamont. De bouwstenen voor deze grondstof worden onder meer gewonnen uit kardoenzaadolie en afval uit de agro-industrie. Lees er meer over in onze blog.

Het transport van Mater-Bi® naar de fabrieken van The Compost Bag Company gebeurt op multi-modale wijze : het grootste deel van het traject wordt gebruik gemaakt van de trein. De productie van de composteerbare zakken gebruikt bij The Compost Bag Company uitsluitend 100% hernieuwbare energie. Er worden geen voor de ozonlaag schadelijke solventen gebruikt. Door een ingenieus recyclagesysteem wordt productie-uitval zo goed als volledig hergebruikt : slechts 0,16% van de ingezette materialen gaat verloren. Het bedrijf is officieel erkend als nul-lozer op vlak van zowel water- als luchtverontreiniging. Meer dan 10 afvalstromen worden apart ingezameld en hoogwaardig gerecycleerd.

Onze producten komen goeddeels – en bij voorkeur – bij het GFT-afval terecht. Ze verhogen de efficiëntie van de GFT-inzameling en -verwerking. Omdat ze gecertificeerd composteerbaar zijn, vergaan ze volledig binnen de kortste keren, alleszins binnen één compostcyclus in de industriële compostering. Ook in de thuiscompostering vergaan ze, al zal het daar door de afwijkende omstandigheden wat langer duren.

Onze composteerbare zakjes vergaan de volle 100%, zonder negatieve effecten op het composteerproces of op de kwaliteit van het compost. Ze laten geen microplastics achter. Compost verrijkt de bodem met o.m. koolstof, wat planten nodig hebben om gezond op te groeien. Uit die gezonde planten kan men door bioraffinage dan weer bouwstenen halen voor nieuwe producten. En zo is de kringloop van de organische recyclage gesloten !

Met haar bekommernis voor eco-design en de duurzaamheid van de ganse keten neemt The Compost Bag Company een unieke positie in de markt in. Een goede reden dus om voor CompostBag® producten te kiezen.

Blogs gerelateerd aan duurzaamheid en milieu

Title

Shopping basket

Go to Top