fbpx

Milieu

De voordelen van een ecologische bedrijfskoers (+ 3 tips)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, klimaatverandering, hergebruik van grondstoffen …  Duurzaamheid haalt steeds vaker de voorpagina en wint aan belang bij de consument. Als retailer pluk je dan ook de vruchten van een ecologische bedrijfskoers. The Compost Bag Company deelt enkele frappante cijfers en praktische tips. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een echt buzzword waar veel bedrijven graag mee goochelen. Maar de term houdt veel meer in dan pakweg een jaarlijkse genereuze donatie aan een goed doel. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, besteedt niet alleen aandacht aan mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties, maar neemt die elementen ook op in de kernstrategie van de organisatie.

Duurzame keten, minder financieel risico

Steeds meer consumenten verwachten dat bedrijven een ecologische bedrijfskoers uitstippelen. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de consumenten uit de middenklasse bij een aankoop rekening houdt met hoe duurzaamheid verankerd is in het bedrijf. Daarnaast vindt 92% van de millennials niet winst, maar het “ethische resultaat” de belangrijkste succesfactor van een bedrijf. Duurzaamheid is kortom niet langer een pluspunt, maar een vereiste voor de klant.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt een inspanning, maar creëert ook een opportuniteit om je te onderscheiden van de rest. Bovendien daalt het financiële risico wanneer je investeert in een duurzame keten, waarbij je alle leveranciers en productieprocessen onder de loep neemt. Consumenten zijn immers bereid om meer te betalen wanneer een bedrijf zijn keten duurzaam organiseert, wat de extra uitgaven compenseert.

3 tips voor een ecologische bedrijfskoers

Hoewel een ecologische bedrijfskoers mooi klinkt, hebben bedrijven vaak geen idee hoe ze hiermee aan de slag moeten. Met deze 3 initiatieven zet je alvast een stap in de goede richting.

 1. Maak van duurzaamheid een strategische kernpijler

Duurzaamheid mag niet louter een werkpunt zijn, maar moet deel uitmaken van je bedrijfsstrategie. Zo geef je niet alleen je imago een ferme boost, je bespaart ook op materiaal- en energieverbruik.

Voorbeeld: maak gebruik van de groene innovaties als je een filiaal verbouwt. Denk aan zonnepanelen, hergebruikte materialen en LED-verlichting. Enkele supermarkten voorzien ook al laadpalen voor klanten die elektrisch rijden.

 1. Geef je klanten volledige transparantie

Maar liefst 81% van de millennials toont belangstelling voor het verhaal achter een product: de mensen, de ingrediënten en het productieproces. In een wereld waar alles online terug te vinden is, heeft het weinig zin om de zaken te verbloemen. Open communicatie is de beste strategie om een betrouwbaar imago te creëren. Bovendien kan je zo verklaren waarom je bepaalde stappen nog niet ondernam.

Voorbeeld: steeds meer consumenten zijn de vele plastic verpakkingen beu. Maar plastic blijft wel de doeltreffendste manier om voedsel te verpakken en zo voedselverspilling tegen te gaan. Door inzage te geven in hoe je als retailer op korte en lange termijn die uitdaging aanpakt, maak je duidelijk dat je de mening van de klant ernstig neemt.

 1. Kom de klant tegemoet waar het beleid tekortschiet

Burgers ergeren zich soms aan het trage beleid. Waar overheden tekortkomen, komen bedrijven met oplossingen. Zo win je aan geloofwaardigheid en vindt de consument meer aansluiting bij jouw bedrijfskoers.

Voorbeeld: terwijl er in Wallonië en Brussel al een verbod op plastic zakjes is, blijft de Vlaamse overheid talmen. Verschillende supermarkten namen daarom zelf het initiatief om het plasticverbruik terug te dringen door bijvoorbeeld de dunne zakjes voor groenten en fruit te bannen en een (duurzaam) alternatief aan te bieden.

Lees ook: Plastic zakjes voor groenten en fruit: wat zijn de alternatieven?

Wil jij ook een ecologische bedrijfskoers varen? Ontdek het Retail Starters Pack!

Circulaire economie: helder uitgelegd (deel II)

Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op de aarde. Dat betekent meer consumptie en dus ook meer productie. Maar daardoor komen het klimaat en de natuurlijke grondstoffen nog meer onder druk te staan. Sommigen opperen dat een circulaire economie een uitweg biedt, maar wat betekent dat concreet? The Compost Bag Company legt het helder uit.

Recyclage is de oplossing ! Ja, toch ?

In een circulaire economie worden gaat niets verloren en wordt alles hergebruikt. Recyclage, meer precies mechanische materiaalrecyclage, neemt hierbij dan ook een belangrijke plaats in. Dat is het type recyclage dat we o.a. kennen van de blauwe PMD-zak. Het principe is dat afval wordt gesorteerd op materiaalsoort en dan teruggebracht wordt tot een vorm, die kan gebruikt orden om er opnieuw nieuwe voorwerpen mee te maken.

Is mechanische materiaalrecyclage werkelijk het wondermiddel ? Wel, niet helemaal. Er is enerzijds het probleem van de verontreiniging en anderzijds is er de materiaalbeschadiging.

Hoewel wij in België hoge cijfers scoren door ons afval gelijk aan de bron te sorteren, blijft er toch nog teveel verontreiniging in de materiaalstromen over. Die is er quasi onmogelijk volledig uit te halen op een economisch haalbare manier en komt dus in het uiteindelijke recyclaat terecht. Deze verontreiniging vermindert de kwaliteit van het recyclaat, zodat het niet meer in hoogwaardige toepassingen kan hergebruikt worden. Denk daarbij aan bv. voedselveiligheid. Dat is jammer, want dat staat de zuivere circulariteit in de weg.

Het probleem van materiaalbeschadiging is zo mogelijk nog dramatischer : elk materiaal kan maar een beperkt aantal keren mechanisch gerecycleerd worden. En elke keer gaat de kwaliteit van het materiaal achteruit. Dat is het gevolg van beschadiging van de vezels of van de moleculen in het materiaal als gevolg van de mechanische bewerking. Ook dit staat de volledige circulariteit in de weg.

Wat dan ?

Tot voor kort werd al te verontreinigd afval gewoonweg niet in Europa gerecycleerd, maar wel verscheept naar China. Maar sinds eind 2017 heeft China – terecht – de grenzen gesloten voor deze troep. De meest voorkomende oplossing nu is verbranden met energierecuperatie. De warmte van de verbrandingsoven wordt aangewend om elektriciteit te produceren of een warmtenet te voeden. Mooi, toch ? Ja, maar daardoor gaan de materialen wel onherroepelijk verloren en dat is nu net niet de bedoeling in een circulaire economie.

De petrochemische industrie heeft plannen voor chemische materiaalrecyclage. In tegenstelling tot mechanische materiaalrecyclage wordt het afval hierbij afgebroken tot de chemische basisbouwstenen via pyrolyse. De methode laat toe om zeer zuivere chemische stoffen te bekomen. Alleen … pyrolyse is een energievreter van jewelste. En dat maakt deze vorm van recyclage pokkeduur.

Stilaan komt een andere vorm van recyclage onder de aandacht : de organische recyclage. Dat is wat gebeurt in een compostinstallatie. Composteerbaar afval (GFT, etensresten uit bv. catering, dierlijke mest, CompostBag® producten…) worden door micro-organismen afgebroken en verteerd tot compost. Composst is een bodemverbeteraar en brengt o.m. koolstof in de bodem. Koolstof hebben planten nodig om hun structuren (stengels, bladeren, bloemen, zaden,…) op een gezonde manier op te bouwen. Uit planten worden via bioraffinage chemische basisbouwstenen gewonnen, waarmee opnieuw materialen kunnen worden gemaakt, die tot voorwerpen kunnen worden omgevormd. Toegegeven, het is een lange weg, maar zo is de kringloop ook gesloten. En het kost weinig moeite. De natuur doet het meeste werk.

Ecodesign is de sleutel

Ho maar ! Mag je dan zomaar alles bij het GFT gooien ? Neen, natuurlijk niet ! Want een groot deel van het huishoudelijk afval is vandaag niet composteerbaar. Het gevolg zou alleen zijn dat de compostering zodanig verontreinigd geraakt dat het compost niet meer kan gebruikt worden, bv. als gevolg van microplastics. Dus zeker niet doen ! Maar anderzijds, zou dit wel een elegante oplossing zijn voor te sterk verontreinigd afval, vooral als die verontreiniging organisch van aard is. Denk aan allerhande voedingsverpakkingen, waar voedselresten in achterblijven.

De oplossing ligt in ecodesign : het meenemen van de end-of-life oplossing vanaf de conceptie van het voorwerp. Voedingsverpakkingen moeten composteerbaar gemaakt worden, zodat ze met voedselresten organisch kunnen gerecycleerd worden.

Vandaag staan compostbedrijven zeer huiverachtig tegenover de idee, omdat ze er al de dood voor zijn dat ook niet-composteerbare voorwerpen in hun compostering zouden terechtkomen. Zo zijn er composteerbare alternatieven voor de traditionele plastic groenten- & fruitzakjes in de supermarkt, maar zolang er ook nog andere zijn, houden de composteerders de boot af. Ze vrezen dat de consument het onderscheid niet kan maken. Nochtans bestaan er duidelijke merktekens en logo’s die gecertificeerde composteerbaarheid van een voorwerp aangeven. Hier ligt een belangrijke rol voor de overheid om die meer onder de aandacht te brengen.

En er is natuurlijk een opdracht voor ons allen : sorteer correct en voorkom zo verontreiniging. Voor alle zekerheid, vraag even na bij je gemeente hoe je best te werk gaat.

Is de webshop van The Compost Bag Company wel duurzaam?

Onze CEO gaf recent een aantal presentaties aan scholieren in het kader van het project “Ondernemer voor de Klas”. Één van de scholieren stelde hem nadien een pertinente vraag : “Jullie zeggen ‘walk like you talk’ als het op duurzaamheid aankomt. Maar is jullie webshop wel zo duurzaam met al de nadelige effecten van het koeriertransport op de uitstoot van CO2 en de mobiliteit?” Wat had onze CEO daar op te zeggen?

Nadelige effecten van e-commerce voor het milieu

Dingen kopen op het internet neemt een hoge vlucht. Het is makkelijk, zo vanuit je luie zetel. Bovendien wordt het even later bij je thuis aan de deur afgeleverd. En het is ook helemaal niet zo duur als je vergelijkt met fysieke shops.

Maar ook deze medaille heeft een keerzijde. En de nadelige gevolgen komen voor een stuk op rekening van het milieu en van de leefbaarheid. Het succes van e-commerce veroorzaakt namelijk een exponentiële stijging van het pakjestransport via koerierbedrijven. Camionetjes razen op elk uur van de dag door onze straten op weg naar weer een aflevering. Dat draagt bij aan de verkeerscongestie en leidt tot heel wat CO2-uitstoot.

Is e-commerce dan wel een duurzame zaak ? Een pertinente vraag !

Eco-design

Bij The Compost Bag Company hebben we vooruit gedacht toen we de beslissing namen om een webshop op te richten. We wilden immers net vermijden dat we bijdroegen tot de verkeerschaos en de klimaatopwarming. We wilden maximaal gebruik maken van de bestaande postdienst. Die komt sowieso elke dag aan elk huis voorbij en doet dat meestal op een duurzame wijze : met de fiets.

We hebben de producten, die we via de webshop aanbieden, dan ook zodanig geconcipieerd dat ze gewoon mee kunnen met de post. Daarom maken we platte rolletjes, die we verpakken in een envelop van maximum 3 cm dik. Zo gaan ze zonder enig probleem door de brievenbus.

De enige uitzondering is het VentiMax® Welcome Pack™. Die kunnen we echt niet tot 3 cm platdrukken. We proberen deze via de supermarkten aan te bieden, maar die hebben daar voorlopig weinig zin in. “We krijgen daar geen vraag naar”, zeggen ze. Als jullie nu eens allemaal in jullie lokale supermarkt gaan vragen om de VentiMax® Welcome Pack™ in hun assortiment op te nemen, dan kunnen we binnenkort alle producten van The Compost Bag Company op de meest duurzame manier op de markt brengen. Wat denk je ?

Circulaire economie: helder uitgelegd (deel I)

Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op de aarde. Dat betekent meer consumptie en dus ook meer productie. Maar daardoor komen het klimaat en de natuurlijke grondstoffen nog meer onder druk te staan. Sommigen opperen dat een circulaire economie een uitweg biedt, maar wat betekent dat concreet? The Compost Bag Company legt het helder uit.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie worden gaat niets verloren en wordt alles hergebruikt. In de plaats van telkens opnieuw grondstoffen uit de aarde te halen, worden de materialen uit afgedankte producten opnieuw als grondstof gebruikt. Een circulaire economie staat dan ook diametraal tegenover de lineaire variant, waarbij producten, gemaakt uit nieuw ontgonnen grondstoffen, afgedankt worden op het einde van hun nuttige leven en de materialen die ze bevatten verloren gaan.

De kenmerken van een circulaire economie

Concreet worden goederen zodanig geconcipieerd dat ze deels of geheel gemaakt kunnen worden uit hergebruikte grondstoffen. De consument behandelt de goederen daarna zorgzaam met het oog op maximaal functioneel hergebruik. Bij een defect worden de goederen in eerste instantie hersteld. Is dat niet haalbaar, dan worden de materialen die ze bevatten zoveel mogelijk gerecycleerd. Bedrijven vervaardigen daarna nieuwe goederen hergebruik makend van het gerecycleerde materiaal.

Een wasmachine wordt bijvoorbeeld wel goed onderhouden, maar gaat bijna ooit eens stuk of voldoet hij niet meer aan de vereisten. Dan zal hij eerst hersteld worden of een upgrade krijgen. Is dat niet meer mogelijk, dan maakt de producent met de herbruikbare onderdelen nieuwe machines. Van de niet herbruikbare onderdelen worden de materialen gerecycleerd tot nieuwe grondstof. Op die manier wordt afval dus een (secundaire) grondstof.

Een circulaire economie gaat dus over veel meer dan enkel recycleren. Alle goederen en productieprocessen moeten worden herdacht. Cruciale factoren zijn onder andere slim design, levensloopverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging …

Wat zijn de voordelen van een circulaire economie?

 1. Je bent minder afhankelijk van invoer van grondstoffen

Europa is een continent met relatief weinig grondstoffen en is dus sterk afhankelijk van de invoer ervan. Maar die zijn niet oneindig beschikbaar: nieuwe grondstofbronnen vinden en ontginnen is steeds moeilijker, waardoor er schaarste dreigt. Bovendien is er ook grote vraag vanuit andere delen van de wereld. Vandaag staan er in Europa al 27 materialen op de lijst met kritieke materialen. Dat zijn grondstoffen die economisch heel belangrijk zijn, maar waarvan de bevoorrading stokt. Tegelijk zitten we op een berg aan materialen, die aanwezig zijn in ons afval. Doordat in een circulaire economie deze materialen zo veel mogelijk gerecycleerd en hergebruikt worden, daalt de afhankelijkheid van nieuw te ontginnen grondstoffen.

 1. De impact op het klimaat verkleint

Grondstoffen worden niet alleen schaarser, ook de ontginning ervan is een zware last voor het milieu. Daar komt nog eens de hoge CO2-uitstoot bij voor het transport en de productie van goederen. Wanneer je producten en grondstoffen zo lang mogelijk gebruikt, daalt de energiekost en ook de impact op het klimaat.

 1. Nieuwe economische activiteiten en meer tewerkstelling

De evolutie naar een circulaire economie brengt ook de vraag naar nieuwe activiteiten en bepaalde profielen met zich mee. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor ambachtslui, makers, herstellers, sorteerders, transporteurs, creatieve ontwerpers, platformontwikkelaars en veel meer.

In deel II gaan we dieper in op de verschillende manieren van recyclage. Door de overbevolking komen het klimaat en de natuurlijke reserves onder druk te staan. Een circulaire economie biedt een uitweg, maar wat betekent dat concreet?

Plastic zakken terugdringen: hoe doen we het in België?

We moeten dringend minder plastic zakken gebruiken, daar is iedereen het over eens. Maar over hoe we die doelstelling kunnen bereiken, verschillen de meningen grondig. Want Vlaanderen, Brussel en Wallonië houden er elk een andere aanpak op na. En de ene overheid is al wat ambitieuzer dan de andere.

In Europa gebruiken we jaarlijks 800.000 ton plastic zakken voor eenmalig gebruik. De gemiddelde nuttige gebruiksduur wordt uitgedrukt in minuten, maar het duurt eeuwen alvorens ze zijn vergaan. Op die manier ontstaat een enorme afvalberg. Om die in te perken, is er een doordacht beleid nodig.

Zo’n beleid uitstippelen is de taak van de minister van Leefmilieu. Ons land telt er 3: een voor Vlaanderen, voor Brussel en voor Wallonië. Daarbovenop hebben we  nationale minister voor Milieu. Door al die versnippering is er geen eenduidige aanpak om het gebruik van plastic zakken terug te dringen. Daarom lijsten we per regio de stand van zaken op.

Vlaanderen: veel goodwill, amper wetten

Vlaamse supermarkten geven hun klanten geen gratis plastic zakken aan de kassa. Andere handelaars zoals bakkers, slagers, kledingwinkels en marktkramers doen daar voorlopig niet aan mee. Maar daar wil de Vlaamse regering vanaf 2019 komaf mee maken.

Voor een totaalverbod is er vooralsnog geen politiek compromis. Nochtans zijn er valabele alternatieven. Stickers op groenten en fruit worden op termijn wel verboden, tenzij ze echt nodig zijn, voor bijvoorbeeld de versheidsdatum.

Brussel: ambitieus beleid

Op 1 september 2017 schafte Brussel lichtgewicht plastic zakken aan de kassa voor eenmalig gebruik volledig af. Een jaar later kwamen daar ook andere wegwerpzakken bij die als verpakking dienen voor fruit, groenten, bulkproducten of andere goederen. Tot eind februari 2020 mogen handelaars wel nog zakjes aanbieden die voor minstens 40% biobased en thuis composteerbaar zijn.

Tot 2025 zijn die zakjes ook nog toegelaten voor vochtige voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die een vloeistof bevatten, zoals vlees of vis. Daarna moeten ze voor minstens 60% biobased en thuis composteerbaar zijn. Na 2030 zijn ondernemers verplicht een volledig duurzaam alternatief aan te bieden. Herbruikbare zakken zijn uiteraard wel nog toegelaten.

Wallonië: de Belgische koploper

Het Waalse gewest kan de beste cijfers voorleggen. Er geldt immers een volledig verbod op plastic zakken voor eenmalig gebruik van elke dikte. Handelaars mogen enkel exemplaren aanbieden die minstens 20 keer herbruikbaar zijn en daarnaast ook wasbaar, herstelbaar en recyclebaar.

Net zoals in Brussel vormen zakjes die voor minstens 40% biobased en thuis composteerbaar zijn een uitzondering tot maart 2020. Voor vochtige voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die een vloeistof bevatten, geldt die uitzondering tot 2025. Waalse handelaars moeten dus al vanaf 2026 een groen alternatief voorzien.

En in de rest van de wereld?

Bangladesh en Haïti waren de eerste landen die maatregelen namen om het gebruik van plastic zakken te beperken. Al in 2002 legden ze wegwerpzakken aan banden. Ook Mauritius voert sinds 2004 een streng beleid: de productie en het gebruik van gewone plastic zakken is er illegaal. Wie de wet overtreedt, riskeert zware boetes en zelfs een gevangenisstraf. Enkel zakken die binnen een jaar biologisch afbreken, zijn toegelaten.

De strengste plasticwetgeving is weggelegd voor Kenia. In het Afrikaanse land is het officieel verboden om plastic zakken te gebruiken, produceren of importeren. Wie toch een plastic zak gebruikt, riskeert een boete van 32.000 euro of een celstraf van vier jaar.

Ook onder andere Marokko, Mali, Zuid-Afrika en bepaalde staten van de VS stelden al paal en perk aan het plasticgebruik. In Nederland betaal je sinds 2016 een extra heffing voor plastic zakken. Frankrijk, Italië en binnenkort ook Spanje laten dan weer enkel nog composteerbare zakjes toe. Hoog tijd dus dat ook Vlaanderen een ambitieus beleid invoert. Als een van de meest welvarende regio’s ter wereld kunnen en móeten we immers beter doen.

Plastic afval vormt een enorm milieuprobleem. Daarom ontwikkelt The Compost Bag Company alternatieve en 100% bio-afbreekbare producten, op basis van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen. Zo kunnen we de plastic soep terugdringen.

Wereld Veggie Dag: 3 groene redenen om (vaker) vegetarisch te eten

Misschien staat het (nog) niet met stip in je agenda, maar 1 oktober is Wereld Veggie Dag. Tal van  organisaties vragen aandacht voor het vegetarisme en sporen iedereen aan om minstens 24 uur vis en vlees links te laten liggen. Dat bespaart niet alleen dierenlevens, ook voor het milieu maakt Wereld Veggie Dag een groot verschil. Op 3 vlakken.

 1. De luchtvervuiling daalt drastisch

De dierlijke landbouw is verantwoordelijk voor 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan de uitstoot van alle transportmiddelen samen. Wie vaak vlees, zuivelproducten en eieren eet, stoot volgens een onderzoek van het WWF jaarlijks 2.350 kg aan CO2 uit. Dat is het equivalent van 11.700 kilometer rijden met de wagen.

Een dag met z’n allen vegetarisch eten maakt dus een groot verschil. Als alle Belgen deelnemen aan Wereld Veggie Dag, besparen we maar liefst 4.000 ton CO2. Dat zijn een jaar lang 5.075 minder auto’s op de weg.

 1. Je waterverbruik neemt een diepe duik

De hete en droge zomer van 2018 is nu al legendarisch: we mochten geen zwembaden vullen en ook de wagen bleef stoffig op de oprit staan. Meteen werd duidelijk dat water schaars en kostbaar is. Ook de dierlijke landbouw kan niet zonder water. Ze gebruikt jaarlijks 34 tot 76 triljoen liter water, goed voor 20 tot 33% van het volledige zoetwaterverbruik ter wereld.

Om 1 kilo rundsvlees te produceren, is immers in totaal meer dan 20.000 liter water nodig. Als je weet dat de Belg gemiddeld 770 tot 980 gram vlees per week verorbert, spaart ons land op Wereld Veggie Dag maar liefst 28 miljard water uit. Op voorwaarde dat iedereen meedoet natuurlijk!

 1. Je redt het regenwoud

De veestapel blijft jaar na jaar groeien. Daardoor is er steeds meer plaats nodig. Niet alleen voor de dieren zelf, maar ook om veevoeder te telen. De oppervlakte die nodig is om een persoon voor 1 jaar voedsel te voorzien, verschilt dan ook enorm:

 • Een veganist heeft ongeveer 650 m² nodig om voor 1 jaar voedsel te produceren.
 • Voor een vegetariër is dat al het driedubbele: zowat 2 ha².
 • De vleeseter spant de kroon: die heeft jaarlijks 12 ha² nodig.

Maar zoveel beschikbare ruimte is er niet. De wereldbevolking telt immers vooral vleeseters. En dus wordt er regenwoud gekapt om meer plaats te creëren: elke seconde verdwijnt er meer dan 4.000 vierkante meter.

Nooit meer vlees en vis?

Betekent dit dat je nooit meer vlees of vis mag eten? Zeker niet. Ook wij kunnen moeilijk weerstaan aan een occasionele biefstuk-friet of gehakballen in tomatensaus. Maar bewust omgaan met dierlijke voedingsmiddelen en af en toe voor een vegetarisch of veganistisch alternatief kiezen, helpt het milieu al een hele stap vooruit.

Ben je overtuigd en eet ook jij vegetarisch op Wereld Veggie Dag? Deel dan een foto van je overheerlijke maaltijd op sociale media met #wereldveggiedag.

Wil je op de hoogte blijven van leuk nieuws? Hou zeker onze blog in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

De levensloop van een plastic zak

De plastic zak is bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In een jaar tijd gebruiken we in België miljoenen plastic zakjes, wereldwijd is dat zelfs meer dan 1 biljoen. Maar hoe worden die precies gemaakt, hoe lang is de gemiddelde gebruiksduur en waar belanden ze uiteindelijk? The CompostBag Company zorgt voor opheldering.

De meeste plastic zakken zijn gemaakt van fossiele grondstoffen, voornamelijk aardolie. De plastickorrels worden gesmolten en tot folie geblazen. Na de bedrukking vouwt een industriële machine die tot zakjes. Het hele proces duurt uiteindelijk slechts enkele minuten.

De productie vindt hoofdzakelijk in het Verre Oosten plaats, waar de loonkosten veel lager zijn. Daarna komt alles per schip naar Europa. Van carbon footprint gesproken ! We maken wereldwijd steeds meer plastic. De plasticproductie van de voorbije 10 jaar lag even hoog als die van de volledige 20ste eeuw.

8 miljard pastic zakken in de natuur

In Europa gebruiken we jaarlijks 10 miljard plastic kassazakken. Handelaars geven ze mee aan hun klanten, waarna ze na hooguit een paar uur in de vuilnisbak belanden. Een deel wordt wel hergebruikt als pedaalemmerzakken, maar hoe dan ook eindigen ze bij het restafval. Dat restafval gaat voornamelijk naar huisvuilverbrandingsinstallaties, bij voorkeur met energierecuperatie. De grondstoffen recupereren is omwille van het lichte gewicht van de zakjes economisch niet rendabel.

Spijtig genoeg komt geschat 8% van alle plastic zakken – goed voor 80 miljard exemplaren wereldwijd – terecht in de natuur of langs de wegen. Dat zwerfvuil ophalen kost de Belgische overheden jaarlijks maar liefst 61,5 miljoen euro.

Plastic op ons bord

Een deel van gedumpte plastic zakken belandt echter in de zee, op wereldschaal goed voor een volle vuilniswagen per minuut. In water duurt het tussen 100 en 400 jaar voor het plastic volledig is afgebroken. Ondertussen verspreidt het zich oncontroleerbaar. Wetenschappers troffen al een boodschappentas aan op de bodem van de Stille Zuidzee, op 10.898 meter diepte. Heel wat zeedieren en vissen eten dat plastic ook op, waardoor het uiteindelijk op ons bord belandt.

Wat er aan te doen ?

Zwerfvuil is de bron van deze problematiek. Zwerfvuil is geen probleem van materiaal, plastic of ander. Zwerfvuil is een probleem van de mens. Uit onachtzaamheid of door ronduit slechte opvoeding laten mensen afval achter waar het niet hoort. Zeg nu zelf : er is toch geen enkele reden om je afval in de natuur of langs de weg te gooien ? Neem het mee en gooi het in de dichtstbijzijnde vuilnisbak. Of beter nog probeer afval te vermijden. En waar dat moeilijk is, kies voor alternatieven die minder milieubelastend zijn. Maar vooral : gooi ze niet zomaar weg !

Lees ook:

De composteerbare Compost Bag groenten- en fruitzakjes mag je gewoon bij je gft-afval gooien: ze worden mee gecomposteerd. In een industriële compostinstallatie zijn ze binnen 14 dagen verdwenen. Bovendien houden ze  groenten en fruit langer vers. Meer tips om onze planeet proper te houden lees je op onze blog.

Earth Overshoot Day: zo verklein jij je ecologische voetafdruk

Elk jaar stijgt de ecologisch voetafdruk van de wereldbevolking. De grondstoffen en voedingswaren die onze planeet in één jaar tijd terug kan opbrengen zijn als gevolg steeds sneller ‘opgebruikt’. Die dag noemen we Earth Overshoot Day en valt in 2018 op 1 augustus. Ontdek hoe jij je steentje bijdraagt en zo het verschil maakt.

40 jaar geleden viel Earth Overshoot Day nog op 29 december. Toen restten er slechts 2 dagen nadat de mens de natuurlijke bronnen voor een jaar had verbruikt. In 2008 was dat op 26 augustus en dit jaar al op 1 augustus. Na 7 maanden is de gebruikelijke capaciteit van de aarde op, de resterende 5 maanden plegen we dus roofbouw.

Slechte score voor België

Om de huidige wereldwijde consumptie op te vangen, hebben we 1,7 keer de aarde nodig. Als iedereen de levensstijl van een doorsnee Amerikaan zou hebben, stijgt dat aantal zelfs naar 5. Zuid-Korea bungelt helemaal achterop wat draagkracht per land betreft: om het verbruik van zijn inwoners bij te houden, zou het land 8,5 keer zijn grondstoffen en oppervlakte nodig hebben. Japan is de tweede slechtste leerling van de klas, Italië de derde.

Maar ook België scoort erbarmelijk: als de volledige wereldbevolking er onze gewoontes op nahoudt, valt Earth Overshoot Day al op 2 april. Slechts 12 landen doen het slechter. Vietnam staat met 21 december op de eerste plaats. Wie benieuwd is naar zijn persoonlijke Earth Overshoot Day, kan die zelf berekenen.

#MoveTheDate

Zorgwekkende cijfers, dus is het hoog tijd voor verandering. De internationale organisatie ‘The Global Footprint Network’ neemt daarin het voortouw en lanceert elk jaar een campagne om Earth Overshoot Day de nodige aandacht te geven en zo de datum terug te dringen.

Onder het motto ‘#MoveTheDate’ spoort de vzw iedereen aan om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarvoor focust het op verschillende initiatieven: van carpoolen tot ecologisch stadsbeleid. Ook deze 5 maatregelen staan in de spotlight:

 1. Reis eco-vriendelijk

Kies voor kleine hotels die nauw samenwerken met de plaatselijke bevolking en uitgerust zijn met duurzame energiebronnen. Op die manier verklein je de ecologische voetafdruk van je verblijf met 48%. Door bovendien een klassieke huurwagen links te laten staan en voor een elektrisch voertuig of zelfs de fiets te kiezen, maak jij het verschil.

Koop daarnaast lokaal voedsel dat in de regio groeit. Voor elke maaltijd dat je dit principe toepast, daalt je ecologische voetprint met 5%. Bovendien plukt de lokale gemeenschap er de vruchten van, en help je de natuurlijke en culturele rijkdom in stand te houden.

 1. Eet minder vlees

Je hebt 14 keer meer landbouwoppervlakte nodig om 1 ton rundsvlees te produceren dan 1 ton graan. Bovendien is de globale veestapel verantwoordelijk voor 9% van alle menselijke uitstoot. Kortom: minder of zelfs helemaal geen vlees eten doet je ecologische voetafdruk pijlsnel dalen.

 1. Word voor 24 uur een afvalverzamelaar

Benieuwd hoeveel afval we werkelijk achterlaten? Je kan het zelf ontdekken! Neem 24 uur lang een (herbruikbare) zak mee en verzamel het afval dat je normaal in de vuilnisbak zou gooien. Wedden dat je versteld staat van de hoeveelheid? Sorteer op het einde van de dag alles wat je bijeen gespaard hebt en post een foto op sociale media. Zo confronteer je je volgers met het steeds groter wordende afvalprobleem.

 1. Creëer je eigen capsulecollectie

Een overvolle kleerkast waarvan je slechts een kwart echt vaak draagt. Het klinkt waarschijnlijk bekend in de oren. Maak daarom werk van een capsulecollectie: de ideale garderobe die uit maximaal 37 stukken bestaat en alles bevat wat je nodig hebt.

Daarbinnen bepaal je zelf de regels. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor 10 paar schoenen, 9 rokken of broeken, 15 bovenstukken en 3 jassen. Draag je bijna altijd dezelfde schoenen, dan telt je capsulecollectie wat extra jassen of broeken. Voor elk basisstuk dat je extra aan je capsule toevoegt, verdwijnt er eentje in de plaats. Daardoor koop je enkel wat je écht nodig hebt. De kleren die overblijven, schenk je aan het goede doel of verkoop je online.

 1. Ga het gesprek over Earth Overshoot Day aan

Uit studies blijkt dat spreken over de ecologische uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, kan helpen om anderen over de streep trekken om zelf in actie te komen. Ga daarom naar aanleiding van Earth Overshoot Day het gesprek aan met een vriend(in), familielid of collega. Kan je wat hulp gebruiken? In het filmpje ‘The Secret to Talking About Climate Change’ ontdek je de beste aanpak. Aan de basis van de video ligt namelijk een onderzoek naar de psychosociale aspecten van communicatie over de klimaatverandering.

Draag mee je steentje bij

Wat doe jij om je ecologische voetafdruk te verkleinen? Neem er een foto van, deel hem op sociale media onder de hashtag #MoveTheDate en maak mee het verschil. Wil je nog meer inspiratie, ontdek dan onze eenvoudige tips om de aarde proper te houden.

PMD-verpakking platdrukken: wat levert het op?

Je PMD-afval apart sorteren en in de ‘blauwe’ zak gooien. Voor ons is het een vanzelfsprekendheid dat PMD niet thuishoort bij het restafval. Maar dat is niet overal zo. België is namelijk Europees kampioen op vlak van recycleren. Zo wordt 86,3% (jaarverslag 2015 van de vzw Fost Plus) van de huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd.

Ondanks het feit dat we koploper zijn, kunnen we toch nog efficiënter omgaan met onze PMD-zak. Hoe je dat doet, dat ontdek je in onderstaande infografiek.

Niet zeker over wat wel en niet thuishoort in de PMD-zak, in het blogartikel ‘Afval sorteren: dit zijn de meest voorkomende fouten‘ vind je het antwoord.PMD-verpakking platdrukken: wat levert het op?

 

‘Ten minste houdbaar tot’ vs. ‘te gebruiken tot’: ken jij het verschil?

Twijfel jij soms ook of je dat yoghurtje één dag na de uiterste vervaldatum nog mag opeten? Of dat pak spaghetti dat je achteraan in de kast terugvond? Het antwoord staat nochtans op de verpakking: een product is ofwel ‘ten minste houdbaar tot’, ofwel ‘te gebruiken tot’. Je zou voor minder twijfelen.

En je bent niet alleen: 1 op de 5 Vlamingen kent het verschil tussen beide begrippen niet. Nochtans kan de juiste kennis je gezondheid, je portemonnee én het milieu helpen. Redenen genoeg om deze verwarring voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen!

Het verschil tussen houdbaar tot en te gebruiken tot

Wist je dat?

Wat als je geen houdbaarheidsdatum ziet?

Meestal is die vermelding wettelijk verplicht, al zijn er een paar uitzonderingen:

 • Wijn, likeurwijn, mousserende wijn, gearomatiseerde wijn en gelijkaardige producten uit andere vruchten dan druiven (bv. cider)
 • Dranken met een alcoholgehalte gelijk aan of hoger dan 10 %
 • Broodbakkerij- en banketbakkerijproducten om binnen de 24 uur na de bereiding op te eten
 • Azijn
 • Keukenzout
 • Vaste suiker en gearomatiseerd en/of gekleurd suikergoed
 • Kauwgom en gelijkaardige producten
 • Afzonderlijke porties consumptie-ijs
 • Verse groenten, aardappelen en fruit, die niet geschild of gesneden zijn of geen andere gelijkaardige bewerking hebben ondergaan.

Ontdek nog andere tips op onze blog om zonder veel moeite het milieu én je portemonnee te sparen. Weet je bijvoorbeeld hoeveel je kan besparen door je GFT juist te sorteren?

Shopping basket

Go to Top