fbpx

Bespaar op afval

Bespaar op afval2019-02-26T14:58:35+00:00

Wij worden sterk gestimuleerd om ons huishoudelijk afval gesorteerd en selectief aan te bieden voor verwerking. Dat heeft in belangrijke mate te maken met Europese Richtlijnen, die er op gericht zijn onze berg afval te zien als een ‘mijn’, waaruit grondstoffen opnieuw kunnen worden ‘ontgonnen’.

Hoge tarieven

Dat kan maar op een economisch verantwoorde manier gebeuren als we de verschillende afvalfracties zo zuiver mogelijk aanbieden. De overheid stimuleert zulk gedrag door de verwijdering van gemengde fracties duurder te maken, bijvoorbeeld door een hoger DIFTAR-tarief. De ultieme gemengde fractie is de restfractie.

Gemiddeld genomen staat in de EU organisch afval voor 35 à 40% van het gewicht van het huishoudelijk afval. In noordelijk gelegen landen is het gewicht van de organische fractie doorgaans lager dan in meer zuidelijk gelegen landen. Ondanks het feit dat deze fractie op veel plaatsen al apart wordt ingezameld, komt ze toch nog in belangrijke mate in de restfractie terecht. Dat is net de duurste fractie. Je kan dus aardig wat geld besparen door je organisch afval zoveel mogelijk uit te sorteren en apart te (laten) verwerken. Met de winst kan je andere, leukere dingen doen.

Start met je eigen verwerking

Huishoudelijk organisch afval bestaat uit enerzijds tuinafval en anderzijds keukenafval. Tuinafval wordt bijna overal al selectief ingezameld en verwerkt. Voor keukenafval is dat nog niet overal het geval. Maar de EU verwacht dat dit vanaf 2023 wel het geval zal zijn. Als je een tuin hebt, kan je je eigen organisch afval ook zelf verwerken door thuis te composteren. Lees hier hoe je dat aanpakt.

Blogs gerelateerd aan besparen en composteren

Title

Shopping basket

Go to Top