fbpx

The Compost Writer

About The Compost Writer

This author has not yet filled in any details.
So far The Compost Writer has created 70 blog entries.

Een VentiMax cadeau geven? Dat is origineel en ecologisch

Kerstmis is al achter de rug, maar ongetwijfeld liggen er nog feestdagen, verjaardagen en housewarmings in het verschiet. Wat geef je dan cadeau? Misschien is een VentiMax Welcome Pack een goed idee. Joost uit Afsnee deed het je voor.

Sorteren is een tweede natuur voor Joost en zijn vrouw: “In plaats van je groenafval samen met het restafval te laten verbranden, kan je het (laten) hergebruiken als compost: slechts een kleine moeite en goed voor het milieu”, steekt hij van wal. “Groenafval maakt bovendien een groot deel uit van ons totale afval. Door het te scheiden van het restafval, besparen we heel wat uit. Onze VentiMax is ons daarbij een grote hulp.”

Waarom gaf je een VentiMax cadeau?

Joost: “Onze drie kinderen zijn het huis uit en hebben elk hun eigen gezin. Toen ik bij mijn jongste dochter ging babysitten, merkte ik dat ze haar groenafval verzamelt in een open plastic bakje op het aanrecht. Al het vuil, inclusief beschimmelde sinaasappels, springt meteen in het oog: niet erg smakelijk. Ik heb dan meteen voor elk kind een VentiMax Welcome Pack besteld voor kerst. Ik wou niet enkel origineel uit de hoek komen, maar ook een ecologisch bewustzijn meegeven. Twee van mijn kinderen sorteerden hun groenafval namelijk niet. Of het aanslaat wacht ik nog af, maar de vieze bakjes behoren alvast tot het verleden.”

Hoe leerde je The Compost Bag Company eigenlijk kennen?

Joost: “Jaren geleden vroeg ik een groencontainer aan bij de gemeente. Ik kreeg er een klein containertje bij om op het aanrecht te zetten. Handig, maar niet erg proper. Het emmertje was namelijk vuil, stonk en trok vliegjes aan. Groenafval geeft heel wat vocht af, waardoor het snel beschimmelt. Toen ik naar een oplossing zocht, viel mijn oog op een advertentie van The Compost Bag Company. Sindsdien ben ik een fervent gebruiker.”

Waarin maakt de VentiMax voor jou het verschil?

Joost: “De VentiMax heeft drie grote voordelen. Ten eerste is het vochtprobleem opgelost. Het ventilerende containertje droogt het afval uit, waardoor het niet langer een vochtige brei vormt. Samen met het vocht verdwijnen ook de stank en de vliegjes. Bovendien ziet het emmertje er elegant en netjes uit. Niet onbelangrijk, want het neemt een centrale plek in je keuken in. Bij ons staat het bijvoorbeeld in een hoekje op het aanrecht, zo kunnen we er snel en makkelijk bij. Tot slot zijn de zakjes erg praktisch, stevig en composteerbaar. Na drie dagen is ons zakje vol en brengen we het naar de grote groencontainer.”

Wil je ook getuigen over je ervaringen met VentiMax? Geef ons een seintje via communicatie@compostbag.eu.

Zin om de voordelen van de VentiMax zelf te ontdekken? Bestellen doe je eenvoudig via onze webshop. Benieuwd wat onze andere klanten van onze oplossing vinden? Lees de resultaten van onze gebruikersenquête.

Sondage: voici ce que les utilisateurs pensent du VentiMax

Avec le VentiMax, vous pouvez éliminer tous vos déchets de cuisine organiques de manière hygiénique. Mais notre produit tient-il ses promesses? Pour le savoir, nous avons mené un sondage auprès de tous les utilisateurs connus.

Au total, 45% de nos clients ont déjà participé – un grand merci, d’ailleurs! – et leurs réponses sont clairement positives:

 • 93% utilise effectivement le VentiMax
 • 83,7% est satisfait du produit
 • 74% le recommanderait à des connaissances

Mais qu’est-ce qu’ils trouvent si utiles à propos de notre petit bio-seau ? Nous listons les trois plus gros atouts et nous interprétons les réponses.

En position pôle : la propreté

Vous pourriez penser que vous combattez les mauvaises odeurs en les renfermant dans une poubelle hermétique. Mais rien n’est moins vrai. Le seau aéré VentiMax associé aux sachets respirants CompostBag dégage nettement moins d’odeurs désagréables. L’humidité, provenant principalement des déchets organiques sous forme de vapeur d’eau, est évacuée à travers la paroi du sac et s’évapore dans l’air ambiant grâce aux ouvertures dans le seau. En conséquence, les déchets sèchent légèrement, ce qui ralentit le processus de pourriture. Moins il y a de pourriture, moins il y a d’odeur désagréable, moins il y a de moisissures et moins d’insectes! La propreté est donc la raison principale pour laquelle 59% des participants utilisent un VentiMax.

Un alternatif écologique à la poubelle à déchet résiduelle

Quels sont les deuxième et troisième raisons pour utiliser le VentiMax? Ce sont les préoccupations environnementales générales (23%) et le compostage à domicile (18%). Le VentiMax est le moyen idéal pour collecter les déchets biologiques sans trop d’effort. Pendant vous préparez vos repas, vous collectez les déchets verts et les restes de nourriture dans le seau. Lorsque le sac est plein, fermez-le et jetez-le dans le conteneur à déchets verts ou dans le bac à compost de votre jardin. Grâce au système de sac, le VentiMax convient également pour un appartement. L’absence de bac à compost dans votre jardin n’est plus une excuse pour ne pas composter.

Et ‘quanta costa’ ?

Vous économisez beaucoup d’argent en triant. Cependant, notre sondage a montré que ce n’était pas une raison décisive d’utiliser le VentiMax. Les utilisateurs ont indiqué que leur quantité de déchets résiduels avait été réduit depuis l’introduction du VentiMax dans leur cuisine. Pour moins de 15 euros par an, vous achetez tous les sachets nécessaires pour le VentiMax et en l’utilisant, vous faites plus longtemps avec votre sac ou bac de déchets résiduels. Si vous remplissez un sac à ordures en moins chaque semaine, vous économiserez prsque 100 euros en seulement un an.

Vous aussi, vous pouvez faire de ce beau seau aéré un eye-catcher dans votre cuisine. La commande est facile via notre boutique en ligne. Vous y trouverez également nos sacs CompostBag. Saviez-vous qu’il existe également de grands sacs pour garder votre conteneur à déchet vert propre?

Enquête: dit vinden onze klanten van de VentiMax

Met de VentiMax werk je op een hygiënische manier al je organisch keukenafval weg. Maar maakt ons product zijn doel waar? Om dat te weten te komen, stuurden we een enquête uit naar alle gekende gebruikers.

In totaal nam al 45% van onze klanten deel – waarvoor dank! – en hun antwoorden zijn duidelijk positief:

 • 93% blijft de VentiMax gebruiken
 • 83,7% is tevreden over het product
 • 74% zou het aanbevelen aan kennissen

Maar wat vinden ze zo handig aan ons bio-emmertje? We zetten de drie grootste troeven op een rij en gaan met de antwoorden aan de slag.

Met stip op één: netheid

Je zou misschien denken dat je geurtjes best bestrijdt met een hermetisch afgesloten afvalbak. Maar niets is minder waar. De geventileerde VentiMax-emmer zorgt samen met de ademende CompostBag zakjes voor merkbaar minder onaangename geurtjes. Vocht, dat vnl. onder de vorm van waterdamp uit het organisch afval komt, wordt doorheen de folie naar buiten geleid en verdampt in de omgevingslucht. Daardoor droogt het afval uit en wordt het rottingsproces tegengegaan. Hoe minder verrotting, hoe minder geurhinder, hoe minder schimmel en hoe minder vliegen er op af komen! Netheid is dan ook voor 59% van de deelnemers de voornaamste reden om een VentiMax te gebruiken.

Een ecologisch alternatief voor de restafvalbak

De tweede en derde troef van de VentiMax? Dat zijn algemene milieubekommernis (23%) en thuis composteren (18%). De VentiMax is namelijk de ideale manier om zonder veel moeite gft-afval gescheiden in te zamelen. Tijdens het koken verzamel je het groenafval en de etensresten in het emmertje. Wanneer het zakje vol is, knoop je het dicht en gooi je het in de gft-bak of in de compostbak in je tuin. Dankzij het zakjessysteem is de VentiMax ook geschikt voor op een appartement. Geen compostbak in je tuin is dus niet langer een excuus om niet te composteren.

En wat kost dat?

Je bespaart heel wat geld door je gft consequent te sorteren. Uit onze enquête bleek echter dat dit voor niemand een doorslaggevende reden vormde om de VentiMax te gebruiken. De gebruikers vermeldden wel dat hun afvalhoop verminderd is sinds de introductie van het product in hun keuken. Voor minder dan 15 euro euro koop je een jaar lang Compostzakjes en doe je langer met een restafvalzak. Als je wekelijks 1 restafvalzak minder vult, bespaar je op een jaar al snel 100 euro.

Ook jij kan van dit mooie emmertje een eyecatcher maken in je keuken. Bestellen doe je eenvoudig via onze webshop.  Je vindt er ook onze CompostBag-zakjes. Wist je trouwens dat er ook grote zakken bestaan om je GFT-bak proper te houden ?

L’économie circulaire: expliquée clairement (partie I)

D’ici 2050, nous vivrons avec 9,7 milliards d’habitants sur la planète. Cela signifie plus de consommation et donc plus de production. Mais en conséquence, le climat et les matières premières naturelles seront encore plus sous pression. Certains suggèrent qu’une économie circulaire offre une issue, mais qu’est-ce que cela signifie? The Compost Bag Company l’explique clairement.

Qu’est-ce qu’une économie circulaire?

Dans une économie circulaire, rien n’est perdu et tout est réutilisé. Au lieu d’enlever les matières premières de la terre chaque fois, les matières des produits mis au rebut sont réutilisées en tant que matières premières. Une économie circulaire est donc diamétralement opposée à la variante linéaire dans laquelle les produits fabriqués à partir de matières premières nouvellement extraites sont jetés à la fin de leur vie utile et les matériaux qu’ils contiennent sont perdus.

Les caractéristiques d’une économie circulaire

Concrètement, les marchandises sont déjà conçues de manière à pouvoir être fabriquées en partie ou en totalité à partir de matières premières recyclées. Le consommateur traite ensuite les marchandises avec soin en vue d’une réutilisation fonctionnelle maximale. En cas de défaut, le produit sera réparée de préférence. Si ce n’est pas faisable, les matériaux qu’ils contiennent seront recyclés autant que possible. Les entreprises fabriquent ensuite de nouveaux produits en réutilisant le matériau recyclé.

Une machine à laver, par exemple, peut être bien entretenue, mais tombera finalement en panne ou ne répondra plus aux exigences. Ensuite, il sera d’abord réparé ou mis à niveau. Si cela n’est plus possible, le fabricant fabrique de nouvelles machines avec les pièces réutilisables. Les matériaux sont recyclés à partir des pièces non réutilisables dans de nouvelles matières premières. De cette manière, les déchets deviennent une matière première (secondaire).

Une économie circulaire va donc bien au-delà du recyclage. Tous les produits et les processus de production doivent être réinventés. Les facteurs cruciaux comprennent la conception intelligente, l’extension du cycle de vie, la réutilisabilité, le démontage pour la récupération et le remplacement…

Quels sont les avantages d’une économie circulaire?

 1. On est moins dépendant de l’importation de matières premières

L’Europe est un continent avec relativement peu de resources naturelles et est donc fortement dépendante des importations. Mais ces resources ne sont pas disponibles à l’infini: il est de plus en plus difficile d’en trouver et de les exploiter, ce qui mène à la pénurie. De plus, la demande des autres parties du monde est également forte. Aujourd’hui, 27 matériaux figurent déjà sur la liste des matériaux critiques en Europe. Ce sont des matières premières économiquement très importantes, mais où les stocks stagnent. En même temps, nous nous retrouvons sur une montagne de matériaux présents dans nos déchets. Parce que dans une économie circulaire, ces matériaux sont recyclés et réutilisés autant que possible, la dépendance à l’égard des nouvelles matières premières à extraire et à importer diminue.

 1. L’impact sur le climat diminue

Les matières premières se raréfient non seulement, leur extraction pèse toujours plus lourdement sur l’environnement. En outre, les fortes émissions de CO2 liées aux transports et à la production s’y ajoutent. Lorsque vous utilisez des produits et des matières premières aussi longtemps que possible, les coûts énergétiques et l’impact sur le climat diminuent.

 1. Nouvelles activités économiques et plus d’emplois

L’évolution vers une économie circulaire implique également la demande de nouvelles activités et de certains profils. Cela crée de nouvelles opportunités pour les artisans, les fabricants, les réparateurs, les trieurs, les transporteurs, les concepteurs créatifs, les développeurs de plateformes et bien plus encore.

 

Dans la partie II, nous allons approfondir les différentes manières de recycler

En raison de la surpopulation, le climat et les réserves naturelles sont sous pression. Une économie circulaire offre une issue, mais qu’est-ce que cela signifie?

Circulaire economie: helder uitgelegd (deel I)

Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op de aarde. Dat betekent meer consumptie en dus ook meer productie. Maar daardoor komen het klimaat en de natuurlijke grondstoffen nog meer onder druk te staan. Sommigen opperen dat een circulaire economie een uitweg biedt, maar wat betekent dat concreet? The Compost Bag Company legt het helder uit.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie worden gaat niets verloren en wordt alles hergebruikt. In de plaats van telkens opnieuw grondstoffen uit de aarde te halen, worden de materialen uit afgedankte producten opnieuw als grondstof gebruikt. Een circulaire economie staat dan ook diametraal tegenover de lineaire variant, waarbij producten, gemaakt uit nieuw ontgonnen grondstoffen, afgedankt worden op het einde van hun nuttige leven en de materialen die ze bevatten verloren gaan.

De kenmerken van een circulaire economie

Concreet worden goederen zodanig geconcipieerd dat ze deels of geheel gemaakt kunnen worden uit hergebruikte grondstoffen. De consument behandelt de goederen daarna zorgzaam met het oog op maximaal functioneel hergebruik. Bij een defect worden de goederen in eerste instantie hersteld. Is dat niet haalbaar, dan worden de materialen die ze bevatten zoveel mogelijk gerecycleerd. Bedrijven vervaardigen daarna nieuwe goederen hergebruik makend van het gerecycleerde materiaal.

Een wasmachine wordt bijvoorbeeld wel goed onderhouden, maar gaat bijna ooit eens stuk of voldoet hij niet meer aan de vereisten. Dan zal hij eerst hersteld worden of een upgrade krijgen. Is dat niet meer mogelijk, dan maakt de producent met de herbruikbare onderdelen nieuwe machines. Van de niet herbruikbare onderdelen worden de materialen gerecycleerd tot nieuwe grondstof. Op die manier wordt afval dus een (secundaire) grondstof.

Een circulaire economie gaat dus over veel meer dan enkel recycleren. Alle goederen en productieprocessen moeten worden herdacht. Cruciale factoren zijn onder andere slim design, levensloopverlenging, herbruikbaarheid, demonteerbaarheid voor herstel en vervanging …

Wat zijn de voordelen van een circulaire economie?

 1. Je bent minder afhankelijk van invoer van grondstoffen

Europa is een continent met relatief weinig grondstoffen en is dus sterk afhankelijk van de invoer ervan. Maar die zijn niet oneindig beschikbaar: nieuwe grondstofbronnen vinden en ontginnen is steeds moeilijker, waardoor er schaarste dreigt. Bovendien is er ook grote vraag vanuit andere delen van de wereld. Vandaag staan er in Europa al 27 materialen op de lijst met kritieke materialen. Dat zijn grondstoffen die economisch heel belangrijk zijn, maar waarvan de bevoorrading stokt. Tegelijk zitten we op een berg aan materialen, die aanwezig zijn in ons afval. Doordat in een circulaire economie deze materialen zo veel mogelijk gerecycleerd en hergebruikt worden, daalt de afhankelijkheid van nieuw te ontginnen grondstoffen.

 1. De impact op het klimaat verkleint

Grondstoffen worden niet alleen schaarser, ook de ontginning ervan is een zware last voor het milieu. Daar komt nog eens de hoge CO2-uitstoot bij voor het transport en de productie van goederen. Wanneer je producten en grondstoffen zo lang mogelijk gebruikt, daalt de energiekost en ook de impact op het klimaat.

 1. Nieuwe economische activiteiten en meer tewerkstelling

De evolutie naar een circulaire economie brengt ook de vraag naar nieuwe activiteiten en bepaalde profielen met zich mee. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor ambachtslui, makers, herstellers, sorteerders, transporteurs, creatieve ontwerpers, platformontwikkelaars en veel meer.

In deel II gaan we dieper in op de verschillende manieren van recyclage. Door de overbevolking komen het klimaat en de natuurlijke reserves onder druk te staan. Een circulaire economie biedt een uitweg, maar wat betekent dat concreet?

Le bioplastique clairement expliqué

De nombreuses entreprises jonglent avec des concepts durables, mais elles ne le font pas toujours correctement. En particulier autour du terme «bioplastique», il y a beaucoup de confusion. The Compost Bag Company dissuade le nœud.

Le terme bioplastique est devenu extrêmement populaire ces dernières années auprès des entreprises qui souhaitent se profiler comme ‘durables’. Pourtant, il y a beaucoup de confusion autour du concept. Un plastique est appellé un bioplastique si:

 • il est biosourcé (ou biobasé);
 • est biodégradable;
 • ou combine les deux caractéristiques

Biobasé: matières premières durables

Biosourcé ou biobasé signifie qu’un produit est fabriqué à partir de matières premières naturelles, principalement à base de plantes. Comme les plantes peuvent être semées ou plantées et récoltées chaque année, un tel matériau est également appelé «renouvelable». Le terme fait donc référence à la source et non à la manière dont un produit se comporte en “fin de vie”. En effet, les produits biosourcés ne sont pas nécessairement biodégradables. Par exemple, la peinture d’origine biologique n’est pas biodégradable, alors que certains produits de nettoyage d’origine biologique sont digérés par des champignons et des bactéries. La «Green Bottle» de Coca Cola contient une portion de PET biosourcé, mais n’est en aucun cas biodégradable.

Biodégradable: dégradation par les micro-organismes

Lorsqu’un plastique est biodégradable, les micro-organismes (bactéries, champignons, petits insectes) l’utilisent pour s’en nourrir. Cette nourriture leur donne l’énergie nécessaire pour vivre et se reproduire. Le produit résiduel est, en plus de l’eau, de la biomasse appelée humus, sol forestier ou compost.

‘Bioplastique’ est donc un concept déroutant, utilisé pour deux propriétés complètement différentes. Seuls les bioplastiques combinant les deux propriétés (biosourcés et biodégradables) constituent une alternative valable au problème des plastiques. Les matériaux Mater-Bi® de Novamont, utilisés par The Compost Bag Company, appartiennent à cette dernière catégorie.

Découvrez à partir de quelles substances naturelles nos produits sont fabriqués et comment ils sont décomposés.

Bioplastic helder uitgelegd

Heel wat bedrijven toveren graag met duurzame begrippen, maar dat doen ze niet altijd juist. Vooral rond de term ‘bioplastic’ is er heel wat verwarring. The Compost Bag Company ontwart de knoop.

De term bioplastic is de laatste jaren enorm populair bij bedrijven die zich als duurzaam willen profileren. Toch bestaat er heel wat verwarring rond het begrip. Een kunststof wordt een bioplastic genoemd als:

 • het biogebaseerd (of biobased) is;
 • of biologisch afbreekbaar is;
 • ofwel beide

Biobased: duurzame grondstoffen

Biogebaseerd of biobased betekent dat een product gemaakt is van natuurlijke, meestal plantaardige grondstoffen. Omdat men elk jaar opnieuw planten kan zaaien of planten en oogsten, wordt zo’n materiaal ook ‘hernieuwbaar’ genoemd. De term verwijst dus naar de bron en niet naar hoe een product zich gedraagt ‘end-of-life’. Biobased producten zijn namelijk niet noodzakelijk biologisch afbreekbaar. Zo is biogebaseerde verf niet biologisch afbreekbaar, terwijl bepaalde biobased schoonmaakproducten wel door schimmels en bacteriën verteerd worden.  De ‘Green Bottle’ van Coca Cola bevat wel een beetje biobased PET, maar is geenszins biologisch afbreekbaar.

Biologisch afbreekbaar: afbraak door micro-organismen

Wanneer een kunststof biologisch afbreekbaar is, gebruiken micro-organismen (bacteriën, schimmels, kleine insecten) het om zich ermee kunnen voeden. Dat voedsel geeft hen de energie om verder te leven en zich voort te planten. Het restproduct is, naast water, biomassa die humus, bosgrond of compost genoemd wordt.

Bioplastic is kortom een verwarrend containerbegrip, dat voor twee totaal verschillende eigenschappen wordt gebruikt. Enkel bioplastics die beide eigenschappen (biobased én biologisch afbreekbaar) combineren, zijn een valabel alternatief voor het plasticprobleem. De Mater-Bi® materialen van Novamont, die The Compost Bag Company gebruikt, zijn van deze laatste categorie.

Ontdek uit welke natuurlijke stoffen onze producten precies gemaakt zijn en hoe ze afgebroken worden.

Plastic zakken terugdringen: hoe doen we het in België?

We moeten dringend minder plastic zakken gebruiken, daar is iedereen het over eens. Maar over hoe we die doelstelling kunnen bereiken, verschillen de meningen grondig. Want Vlaanderen, Brussel en Wallonië houden er elk een andere aanpak op na. En de ene overheid is al wat ambitieuzer dan de andere.

In Europa gebruiken we jaarlijks 800.000 ton plastic zakken voor eenmalig gebruik. De gemiddelde nuttige gebruiksduur wordt uitgedrukt in minuten, maar het duurt eeuwen alvorens ze zijn vergaan. Op die manier ontstaat een enorme afvalberg. Om die in te perken, is er een doordacht beleid nodig.

Zo’n beleid uitstippelen is de taak van de minister van Leefmilieu. Ons land telt er 3: een voor Vlaanderen, voor Brussel en voor Wallonië. Daarbovenop hebben we  nationale minister voor Milieu. Door al die versnippering is er geen eenduidige aanpak om het gebruik van plastic zakken terug te dringen. Daarom lijsten we per regio de stand van zaken op.

Vlaanderen: veel goodwill, amper wetten

Vlaamse supermarkten geven hun klanten geen gratis plastic zakken aan de kassa. Andere handelaars zoals bakkers, slagers, kledingwinkels en marktkramers doen daar voorlopig niet aan mee. Maar daar wil de Vlaamse regering vanaf 2019 komaf mee maken.

Voor een totaalverbod is er vooralsnog geen politiek compromis. Nochtans zijn er valabele alternatieven. Stickers op groenten en fruit worden op termijn wel verboden, tenzij ze echt nodig zijn, voor bijvoorbeeld de versheidsdatum.

Brussel: ambitieus beleid

Op 1 september 2017 schafte Brussel lichtgewicht plastic zakken aan de kassa voor eenmalig gebruik volledig af. Een jaar later kwamen daar ook andere wegwerpzakken bij die als verpakking dienen voor fruit, groenten, bulkproducten of andere goederen. Tot eind februari 2020 mogen handelaars wel nog zakjes aanbieden die voor minstens 40% biobased en thuis composteerbaar zijn.

Tot 2025 zijn die zakjes ook nog toegelaten voor vochtige voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die een vloeistof bevatten, zoals vlees of vis. Daarna moeten ze voor minstens 60% biobased en thuis composteerbaar zijn. Na 2030 zijn ondernemers verplicht een volledig duurzaam alternatief aan te bieden. Herbruikbare zakken zijn uiteraard wel nog toegelaten.

Wallonië: de Belgische koploper

Het Waalse gewest kan de beste cijfers voorleggen. Er geldt immers een volledig verbod op plastic zakken voor eenmalig gebruik van elke dikte. Handelaars mogen enkel exemplaren aanbieden die minstens 20 keer herbruikbaar zijn en daarnaast ook wasbaar, herstelbaar en recyclebaar.

Net zoals in Brussel vormen zakjes die voor minstens 40% biobased en thuis composteerbaar zijn een uitzondering tot maart 2020. Voor vochtige voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die een vloeistof bevatten, geldt die uitzondering tot 2025. Waalse handelaars moeten dus al vanaf 2026 een groen alternatief voorzien.

En in de rest van de wereld?

Bangladesh en Haïti waren de eerste landen die maatregelen namen om het gebruik van plastic zakken te beperken. Al in 2002 legden ze wegwerpzakken aan banden. Ook Mauritius voert sinds 2004 een streng beleid: de productie en het gebruik van gewone plastic zakken is er illegaal. Wie de wet overtreedt, riskeert zware boetes en zelfs een gevangenisstraf. Enkel zakken die binnen een jaar biologisch afbreken, zijn toegelaten.

De strengste plasticwetgeving is weggelegd voor Kenia. In het Afrikaanse land is het officieel verboden om plastic zakken te gebruiken, produceren of importeren. Wie toch een plastic zak gebruikt, riskeert een boete van 32.000 euro of een celstraf van vier jaar.

Ook onder andere Marokko, Mali, Zuid-Afrika en bepaalde staten van de VS stelden al paal en perk aan het plasticgebruik. In Nederland betaal je sinds 2016 een extra heffing voor plastic zakken. Frankrijk, Italië en binnenkort ook Spanje laten dan weer enkel nog composteerbare zakjes toe. Hoog tijd dus dat ook Vlaanderen een ambitieus beleid invoert. Als een van de meest welvarende regio’s ter wereld kunnen en móeten we immers beter doen.

Plastic afval vormt een enorm milieuprobleem. Daarom ontwikkelt The Compost Bag Company alternatieve en 100% bio-afbreekbare producten, op basis van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen. Zo kunnen we de plastic soep terugdringen.

Wereld Veggie Dag: 3 groene redenen om (vaker) vegetarisch te eten

Misschien staat het (nog) niet met stip in je agenda, maar 1 oktober is Wereld Veggie Dag. Tal van  organisaties vragen aandacht voor het vegetarisme en sporen iedereen aan om minstens 24 uur vis en vlees links te laten liggen. Dat bespaart niet alleen dierenlevens, ook voor het milieu maakt Wereld Veggie Dag een groot verschil. Op 3 vlakken.

 1. De luchtvervuiling daalt drastisch

De dierlijke landbouw is verantwoordelijk voor 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan de uitstoot van alle transportmiddelen samen. Wie vaak vlees, zuivelproducten en eieren eet, stoot volgens een onderzoek van het WWF jaarlijks 2.350 kg aan CO2 uit. Dat is het equivalent van 11.700 kilometer rijden met de wagen.

Een dag met z’n allen vegetarisch eten maakt dus een groot verschil. Als alle Belgen deelnemen aan Wereld Veggie Dag, besparen we maar liefst 4.000 ton CO2. Dat zijn een jaar lang 5.075 minder auto’s op de weg.

 1. Je waterverbruik neemt een diepe duik

De hete en droge zomer van 2018 is nu al legendarisch: we mochten geen zwembaden vullen en ook de wagen bleef stoffig op de oprit staan. Meteen werd duidelijk dat water schaars en kostbaar is. Ook de dierlijke landbouw kan niet zonder water. Ze gebruikt jaarlijks 34 tot 76 triljoen liter water, goed voor 20 tot 33% van het volledige zoetwaterverbruik ter wereld.

Om 1 kilo rundsvlees te produceren, is immers in totaal meer dan 20.000 liter water nodig. Als je weet dat de Belg gemiddeld 770 tot 980 gram vlees per week verorbert, spaart ons land op Wereld Veggie Dag maar liefst 28 miljard water uit. Op voorwaarde dat iedereen meedoet natuurlijk!

 1. Je redt het regenwoud

De veestapel blijft jaar na jaar groeien. Daardoor is er steeds meer plaats nodig. Niet alleen voor de dieren zelf, maar ook om veevoeder te telen. De oppervlakte die nodig is om een persoon voor 1 jaar voedsel te voorzien, verschilt dan ook enorm:

 • Een veganist heeft ongeveer 650 m² nodig om voor 1 jaar voedsel te produceren.
 • Voor een vegetariër is dat al het driedubbele: zowat 2 ha².
 • De vleeseter spant de kroon: die heeft jaarlijks 12 ha² nodig.

Maar zoveel beschikbare ruimte is er niet. De wereldbevolking telt immers vooral vleeseters. En dus wordt er regenwoud gekapt om meer plaats te creëren: elke seconde verdwijnt er meer dan 4.000 vierkante meter.

Nooit meer vlees en vis?

Betekent dit dat je nooit meer vlees of vis mag eten? Zeker niet. Ook wij kunnen moeilijk weerstaan aan een occasionele biefstuk-friet of gehakballen in tomatensaus. Maar bewust omgaan met dierlijke voedingsmiddelen en af en toe voor een vegetarisch of veganistisch alternatief kiezen, helpt het milieu al een hele stap vooruit.

Ben je overtuigd en eet ook jij vegetarisch op Wereld Veggie Dag? Deel dan een foto van je overheerlijke maaltijd op sociale media met #wereldveggiedag.

Wil je op de hoogte blijven van leuk nieuws? Hou zeker onze blog in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

5 dingen die je nog niet wist over The Compost Bag Company

Wie ons een beetje kent, weet dat wij beginnen te stralen van composteerbare zakken en gaan zweven van hernieuwbare grondstoffen. Maar The Compost Bag Company is zoveel meer dan dat. Daarom zetten we een aantal verrassende weetjes op een rij. Wist je bijvoorbeeld dat …

… kardoendistels de basis vormen voor de CompostBag-zakjes?

Door het inzetten van dit organisch materiaal kunnen we traditioneel plastic op basis van aardolie uitschakelen. Maar kardoendistels hebben nog heel wat andere ecologische én economische troeven. Wat vroeger als onkruid werd beschouwd, is nu de basis van een totaal nieuwe industrie, die samenwerkt mét de natuur in plaats van ertegenin te gaan.

… we in 2018 genomineerd waren voor een Smart Belgium Award en de Belgian Makers Award (afdeling Vlaams-Brabant) hebben gewonnen ?

Belfius bekroont met de Smart Belgium Awards initiatieven die oplossingen aanreiken voor de uitdagingen van lokale overheden, bedrijven, zorgcentra en scholen. Wat maakt deze initiatieven uniek? Ze willen stuk voor stuk een duurzame en slimme toekomst creëren.

In Vlaams-Brabant werden we als laureaat uitgeroepen, waardoor we ook naar de nationale editie doorstootten. Glutton Cleaning Machines werd uiteindelijk een verdiende winnaar in onze categorie.

… we keihard inzetten op een circulaire economie?

Bij productie hoort afval, dat is onvermijdelijk. Ook wij ontsnappen daar niet aan. Hoewel, het scheelt niet veel. Bij The CompostBag Company beperken we de afvalproductie tot 0,16% van het ingezette materiaal. Anders gezegd: 99,84% komt uiteindelijk in onze zakjes terecht. Zo houden we onze eigen impact op het milieu minimaal.

… een kringloopkracht tot ons team mogen rekenen?

Geen succesvolle organisatie zonder gepassioneerd team erachter. Bij The Compost Bag Company spannen 35 enthousiastelingen zich elke dag met veel goesting in om de plastic afvalberg te verkleinen. Een van hen is Karina Daniels. Naast een gemotiveerde accountmanager is ze ook kringloopkracht.

“Als vrijwilliger zet ik mij in om kringlooptechnieken binnen mijn gemeente te promoten. Dat gaat van thuis composteren, over afvalarm tuinieren tot het voedselverlies beperken. Samen met de milieudienst en de intercommunale organiseren we infoavonden, publiceren we artikels in infobladen en geven we tips over hoe je thuis zelf je steentje bij kan dragen voor het milieu.”

… wij onze klanten op reis naar Sardinië sturen?

Naar aanleiding van Open Bedrijvendag in oktober 2017 gaf The Compost Bag Company een reis naar Sardinië cadeau. Daniël en Frieda Lismont uit Herent kaapten die prijs weg. Zij vertoefden in mei enkele dagen op het mooie eiland en mochten bovendien de Matríca bio-raffinaderij bezoeken, waar men de grondstoffen voor composteerbare plastics wint uit kardoenzaadolie.

Wil je meer nieuws en leuke informatie? Hou dan zeker onze blog in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Shopping basket

Go to Top