De voorbije dagen werd, in de nasleep van de vertrouwenscrisis op het vlak van voedselvoorziening, door een groep consumenten en ngo’s een oproep gedaan naar de supermarkten. Hun oproep vroeg om meer aandacht te besteden aan het verstrekken van informatie over allerhande duurzaamheidsaspecten van de producten die ze verkopen.

Transparantie over de hele lijn

De onderliggende idee is dat de supermarkten meer verantwoordelijkheid moeten opnemen t.o.v. hun klanten en transparanter moeten communiceren. Consumenten zijn inderdaad meer dan hun kasticket en ze willen weten waar ze aan toe zijn. Sommigen pleiten er zelfs voor om de supermarkten nog een stap verder te laten zetten en ze de consument te laten ‘opvoeden’.

Dat geldt mijns inziens dan niet enkel voor de voedselveiligheid en de duurzaamheid van andere producten die supermarkten in hun schappen aanbieden, maar ook voor onder meer de serviceverpakkingen die de klanten meekrijgen.

Het is onderhand wel duidelijk dat de eenmalige (ultra)lichtgewicht plastic zakjes waarin de supermarkten hun klanten vers fruit en verse groenten laten verpakken niet de meest duurzame verpakkingen zijn. De EU heeft al in 2015 een richtlijn uitgevaardigd om het gebruik van eenmalige plastic zakjes drastisch te beperken. Elke lidstaat kreeg 4 jaar om die richtlijn in eigen wetgeving om te zetten en een keuze te maken tussen een radicaal verbod en een ontradende belasting. Wallonië en Brussel hebben hun huiswerk al gemaakt. Vlaanderen treuzelt nog. Maar dat mag voor de supermarkten geen reden zijn om niet proactief te ageren. Zeker als je weet dat 14% van de plastiekvervuiling van het GFT-afval bestaat uit die eenmalige ultralichtgewicht plastic groenten- en fruitzakjes. En wat komt daarvan niet als microplastics via compost in de bodem terecht?

De klanten zijn vragende partij!

Maandagavond ontspon zich op sociale media een leuk gesprek tussen enkele consumenten die het beu waren om al dat plastic mee naar huis te slepen en die de supermarkten opriepen om actie te ondernemen. Ze kwamen daarbij bij The Compost Bag Company uit. Leuk om te zien dat er voor onze duurzame alternatieven interesse is van de kant van de consument. De hamvraag is nu inderdaad : wanneer vind je dit in de winkel? Ik kan verzekeren dat wij ons uiterste best doen om de supermarkten te overtuigen. Misschien is een duwtje vanuit de consumentengemeenschap wat supermarkten nodig hebben om overstag te gaan. Daarom : duwen, jongens en meisjes ! Laat de supermarkten weten wat je ervan vindt.

Een duwtje geven kan door dit bericht te delen op uw persoonlijke sociale media via onderstaande links in de grijze balk.