Meststof, compost, humus en bodemverbeteraars: stuk voor stuk producten om je tuin te onderhouden. Maar de termen worden al eens door elkaar gebruikt, waardoor het onderscheid niet steeds duidelijk is. Dit overzicht spit het voor je uit.

Planten hebben licht, lucht, water en voeding nodig om te groeien. De eerste twee zaken vinden ze boven de grond, maar voor de laatste twee moeten ze dieper graven. Je doet er daarom goed aan je gewassen een vochtige en voedzame bodem te bieden. De samenstelling van de grond kan je aanpakken met bodemverbeteraars, voor extra voeding gebruik je mest.

Bodemverbeteraars: optimale balans lucht-vocht

Bodemverbeteraars bewaren het evenwicht tussen lucht, water en vaste deeltjes in je bodem. Ze zorgen ervoor dat losse deeltjes samenklitten en een evenwichtige structuur van kleine en grote poriën vormen. Grote poriën maken je bodem luchtig, terwijl kleine gaatjes het water vasthouden. Je planten varen wel bij een goede verhouding tussen vocht en lucht: een te natte grond zorgt immers voor rotte wortels, en een tekort aan water droogt je planten uit.

Synthetische bodemverbeteraars vind je in alle geuren en kleuren in je tuincentrum. Wil je het echter meer ecologisch aanpakken, kies dan voor compost. Deze natuurlijke bodemverbeteraar ontstaat wanneer plantaardige resten, zoals groenten, fruit, grasmaaisel en snoeihout door micro-organismen op een gecontroleerde manier afgebroken worden. Vindt dit proces op natuurlijke wijze plaats, dan spreken we over humus.

Compost houdt je bodem luchtig, en slaat tegelijk water op. Bovendien houdt het koolstofdioxide vast in de bodem, wat uiteraard goed is voor het klimaat. Jaarlijks compost toevoegen, reguleert ook de zuurtegraad van de bodem.

 

Meststof: extra voeding voor je bodem

Meststoffen maken je grond rijker aan voedingsstoffen. Maar let op: bemesten heeft pas zin wanneer de structuur van je bodem in evenwicht is. Immers: is je grond te nat of niet luchtig genoeg, dan neemt hij ook de voeding niet goed op. Gebruik dus eerst een bodemverbeteraar, en dan pas meststoffen.

Kunstmest wordt gemaakt van niet-organische materialen. Deze relatief goedkope producten bevatten hoge concentraties aan stikstof, fosfaat en kalium, stuk voor stuk stoffen waar je planten van smullen. Maar anorganische mest heeft ook heel wat nadelen: je loopt het risico te overbemesten en zo de groei van je planten te forceren, en je verrijkt het bodemleven niet. Bovendien is de productie van kunstmest erg belastend voor het milieu.

Organische mest ontstaat uit verteerde dierlijke uitwerpselen of plantaardige resten. Organisch bemesten is duurzamer dan kunstmest gebruiken: hoewel het iets trager werkt, blijven de bestanddelen langer in je bodem. De voedingsstoffen moeten namelijk eerst nog door het bodemleven omgezet worden naar stoffen die de planten kunnen opnemen. Gebruik je organische mest, dan verrijk je in een klap ook het bodemleven: regenwormen en kleine bodemdieren doen zich tegoed aan de mest en dragen op hun beurt bij aan een evenwichtige bodemsamenstelling. En zo onderhoudt je grond uiteindelijk zichzelf.

Zelf aan de slag met je groenten- en fruitafval? Met CompostBag composteer je eenvoudig en hygiënisch.