Kardoendistels vormen de basis voor de Compost Bag-zakjes. Dat organisch materiaal geeft onze zakjes hun belangrijkste eigenschap: ze zijn 100% composteerbaar. Maar kardoendistels hebben nog heel wat andere ecologische én economische troeven.

In het voorjaar krijgen kardoendistels grote paarse bloemen, die door bijen bevrucht worden. Eens uitgebloeid, blijft er een zaadbol over, gevuld met zaden rijk aan plantaardige olie. Die olie is niet geschikt voor voedselproductie, maar is wel de ideale grondstof voor bioplastics.

Eenvoudig te telen

Kardoendistels zijn eigenlijk heel makkelijke planten: ze bloeien zo’n zeven jaar lang elke zomer vlotjes op de meest dorre bodems. Doordat de wortels heel diep in de grond dringen, vinden ze steeds water en is bijkomend irrigeren niet nodig. De droge en rotsige bodems in Sardinië – waar de distels groeien – zijn een ramp voor voedselteelt, maar de ideale grond voor deze planten. Die bodem hoeft ook niet bemest te worden: de restanten van de distels die na de oogst overblijven, sterven in de winter af en voeden daarna de aarde voldoende om nieuwe planten te laten floreren.

Niets gaat verloren

Om van een distel een Compost Bag te maken, wordt een speciale oogstmachine gebruikt die de plant op twee verschillende hoogtes afsnijdt. Eerst oogst ze de goed gevulde zaadbollen. Daarna maait de machine de droge stengels verder af tot op zo’n 30 cm boven de grond. Met de stengels wordt energie opgewekt die een bioraffinaderij aandrijft. De installatie perst olie uit de zaden waarmee uiteindelijk bioplastics worden gemaakt.

Wat overblijft van de plant – het stuk stengel van 30 cm – sterft af en voedt de bodem voor een nieuwe cyclus. Ook restproducten die tijdens het omzetten van olie naar bioplastics vrijkomen, worden opnieuw ingezet, bijvoorbeeld in cosmetica of biologische onkruidbestrijders. Op die manier wordt elke distel volledig gebruikt.

Bloeiende lokale economie

Kardoendistels zijn niet alleen vanuit ecologisch standpunt een goede zaak, ze geven ook de economie in het arme Noord-Sardinië een stevige duw in de rug. In de streek werd decennia geleden een industrie gebouwd die olie uit het Midden-Oosten zou verwerken, maar dat plan kwam nooit van de grond. Het gevolg? Braakliggende terreinen, verkommerde industriële sites en werkloosheid.

Vandaag biedt de oogst en verwerking van kardoendistels werk aan 250 Italianen en draaien de bioraffinaderijen op volle toeren. Akkers waar men jarenlang geen raad mee wist, staan nu vol met distels. Bovendien trekken de bloemen in het voorjaar heel wat bijen aan. De honing die ze maken, biedt veel lokale boeren een extra inkomen. De restanten van de geperste zaden komen ook terug naar de boeren als krachtvoer voor hun geiten. en dat zorgt voor sterkere dieren die kwalitatieve melk, kaas en vlees bieden.

Dat kardoendistels de ideale grondstof zijn voor de composteerbare, bio-based en biologisch afbreekbare Compost Bags, dat is duidelijk. Maar wat betekenen al die termen ook alweer? Op onze blog leggen we ze haarfijn uit.