Hondenpoep is een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Het kan namelijk parasieten, zoals hondenspoelworm (toxocara canis) bevatten, die levensbedreigend kunnen zijn voor kleine kinderen en voor ouderen. Ruim daarom de poep van jouw hond onmiddellijk op. Gooi om dezelfde reden dan ook geen hondenpoep in de natuur of op je composthoop. Hondenpoep hoort thuis bij het restafval.

De DogsDoo™-zakjes zijn gemaakt van natuurlijk, hernieuwbare materialen die bovendien gewonnen worden uit o.m. agrarisch afval en planten die op marginale gronden groeien zonder meststoffen of irrigatie (kardoendistels). Deze in Europa geteelde natuurlijk bronnen worden op een sociaal en ecologisch duurzame manier verwerkt tot o.a. hondenpoepzakjes. DogsDoo™-zakjes leiden bovendien niet tot accumulatie van microplastics in de bodem.

  • hondenpoep altijd netjes opgeruimd

  • uit natuurlijk, hernieuwbare bron

  • sociaal en ecologisch duurzame productie

  • veroorzaakt geen microplastics